20220803 180006
⋅ Potet

Vekstavslutning i potet

Vi anbefaler vekstavslutning i åkre som skal lagres fordi det gir poteter med riktig størrelse og bedre lagringskvalitet. Vekstavslutning kan utføres enten mekanisk med risknuser eller kjemisk med midlene Gozai og Spotlight Plus. De beste lavavdriftsdy-sene gir god virkning med riktig sprøyteteknikk. Best resultat oppnås når det sprøytes en solskinnsdag på potetplanter som har startet naturlig avmodning.
NLR Agder
Plastdekte tidligpoteter 2017
Medlem
⋅ Potet

Plast og fiberduk i tidligpotet

Her finner du flere råd om blant annet fjerning av plast, fiberduk, ugras, vanning, gjødsling, hypping med mer.
NLR Agder
Testskrelling potet
Medlem
⋅ Potet

Økologiske potetsorter til skrelling

Solist kom best ut med hensyn til avling, kvalitet og skrellesvinn. Den presenterte seg best 14 dager etter vakuumering på kjøl. Grønne knoller var største kvalitetsfeil. Faxe hadde også et lavt skrellesvinn.
NLR Agder
Potet vekstavslutning aug
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping og vekstavslutning i seine sorter

Det anbefales alltid en skikkelig vekstavslutning etter tørråteangrep. Dette er spesielt viktig hvis det er poteter som skal lagres utover høsten/vinteren.
NLR Agder
Potetnytt 7 nr 3
Medlem
⋅ Potet

Vanning i seine sorter

Hvor ofte må man vanne på tørkesvak jord? Hva gjør overskudd av regn i en tidlig fase med åkeren?
NLR Agder
Potetnytt 7 r 2
Medlem
⋅ Potet

Plantevernstrategi i seine sorter

Selv om funn av tørråte ikke er gjort i området, så kan det, når tilveksten i de sist satte åkrene er kraftig være fornuftig å starte den forebyggende behandlinga selv om det ikke er full radlukking.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
NLR Agder
GS Hosting av Okologisk Nansen Larsen Lyngdal
⋅ Potet

Økologisk potet til skrelling på Agder

Nansen, Evolution og Alizee gav best totalavling. Ekstra tilførsel av kalium gav ingen meravling, men reduserte tørrstoff nivået med 0,3%.
NLR Agder
K Jolmark sept 1029 IBS
⋅ Potet

Biologisk regulering av kjølmark

Biologisk regulering med insektspatogen sopp viser lovende resultater. Nytt av 2020 var et nytt norsk isiolat av (M. brunneum). Dette middelet reduserte kjølmarkskaden opp mot 27%.
NLR Agder
Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Medlem
⋅ Potet

Settepotetstørrelse og setteavstand Colomba

Colomba er ansett for å være en tidligsort. Setteavstand kan gjerne være 30-40 cm. Settepotetstørrelsen har mindre betydning for avlingsverdien. Colomba har meget høyt avlingspotensiale, men litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Potetaker var S Le
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk seine sorter

Seks nye norske sorter ble tatt inn i verdiprøvinga i 2021. I tillegg ble de norske linjene G07-1147, G07-1467, G07-1655 og G08-3255 testet tredje året og blir nå vurdert til å tas opp på norsk sortsliste.
NLR Agder
Potet under fiberduk foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk tidlige sorter

Den nye sorten G06-1033 har også i år en stor andel småpoteter ved tidlig høsting. Hassel gir best avling, men har litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Utvaskin i potet foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Utvasking – behov for tilleggsgjødsling

Ved mye nedbør er det ikke til å unngå at det blir utvasking av næringsstoff i potetåkeren. Mange forhold spiller inn på om det er behov for å tilleggsgjødsle og når det bør gjøres.
NLR Agder
1 2