Ag plantevernmiddel web
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

En grundig brakking av grasmarka før den pløyes eller freses reduserer problemene med flerårige ugras i gjenlegget og de første engåra.
NLR Agder
JAT ugras meldestokk gjenlegg sproyteklar
Medlem
⋅ Grovfôr

Sprøyting av gjenlegg

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe.
Morellblomst
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nyheter om plantevern i bær og frukt

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.
NLR Agder
JKH radsproyting med jordbaerbom
Medlem
⋅ Bær

Optimal sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr i jordbær

I perioden 2010–2016 ble det gjort omfattende testkjøringer med fysisk måling av sprøytedekningsgrad i ulike plantebestandsstørrelser ved ulike sprøyteinnstillinger, kjørehastigheter og dyser. I OptiBærprosjektet 2016–2018 har vi i tillegg prøvd ut en del sprøytescenarier for å finne hvilken dekningsgrad av sprøytevæske som må til for å oppnå god biologisk effekt mot gråskimmel og veksthusspinnmidd.
Jordbaer og rate JH
Medlem
⋅ Bær

Lønnsomt å fjerne råtne bær i jordbærfeltet?

Gjennom to år er det gjort forsøk med ulike sprøytestrategier mot gråskimmel i jordbær, i tillegg til å måle effekten av å enten fjerne råtne bær eller la de bli igjen i feltet.
Plastdekte tidligpoteter 2017
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasbekjemping før plastlegging i potet

Ved ugrassprøyting før plastlegging er følgende midler godkjent brukt i 2018: Fenix, Sencor og Centium.
NLR Agder
Svartsotvier har blitt et stort problem i tidligpotet under plast foto sl
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasmidler mot svartsøtvier i plastpotet

Svartsøtvier har blitt et problemugras i potet. Centium har vært brukt i flere år, men etter revisjon av etiketten er det nå ikke lov å bruke middelet under plast eller duk. Kan Boxer i kombinasjon med Fenix eller Sencor være et alternativ?
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
Is Landoyda 2
⋅ Grovfôr

Bekjemp landøyda!

Landøyda er en giftig plante og bør bekjempes. Optimalt tidspunkt for kjemisk bekjempelse er på sommeren.
NLR Agder