Penger
Medlem
⋅ Økonomi

Retningslinjer for IBU midler 2021-Agder

Det er de unge bøndene under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket som er høyest prioritert ved søknad om Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene (IBU) i landbruket i Agder.
NLR Agder
JAT kjottfe ammekyr beite gras grovfor
Medlem
⋅ Grovfôr

Investeringer i ammekuproduksjon

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.
NLR Agder
JKH Nedlegger husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Økonomi

Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.
NLR Agder
IS Rundballer Lista rosa gronne hvite 2
Medlem
⋅ Økonomi

Økonomisk grovfordyrking

Grovfôr er den viktigaste innsatsfaktor i landbruket i Agder – då bør vi dyrke det så rimeleg som råd!
NLR Agder
Slangesprederdemo Lista
Medlem
⋅ Økonomi

Gjødslingsplanen - verktøy for økte avlinger og god praksis

Gjødslingsplanen er det viktigste verktøyet bonden har for å kunne planlegge optimal utnyttelse av arealene. Derfor er det viktig at planleggeren får meddelt de viktigste opplysningene om produksjonen.
NLR Agder
IMG 3015
Medlem
⋅ Økonomi

Økonomisk gevinst av klimatiltak?

Siden 1990 har jordbruket redusert utslippet av klimagasser med rundt 5%. Framgangsmåten var å forbedre blant annet avling, ytelse og gjødsling. Nå legges planene som trolig vil gjøre oss mer effektive og samtidig mer klimavennlige!
NLR Agder
JAT kjottfe ammekyr beite gras grovfor
Medlem
⋅ Økonomi

Økonomi i ammekuproduksjonen

Gjennom vinteren har vi hatt fire kurskveldar om økonomi i ammekuproduksjonen. Her er nokon stikkord frå desse kveldane – faktorar som er med å påverke økonomien.
NLR Agder
AK slamaskin med strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Økonomi

Slåmaskin for breispredning med og uten stengelknekker

Forsøk i Vest-Agder viste at bedspredt gras med stengelknekker tørket mye raskere og ga bedre gjæringskvalitet og lavere fôrkostnad enn graset som ble lagt i smal streng.
NLR Agder