Penger
Medlem
⋅ Økonomi

Retningslinjer for IBU midler 2021-Agder

Det er de unge bøndene under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket som er høyest prioritert ved søknad om Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene (IBU) i landbruket i Agder.
NLR Agder
JAT kjottfe ammekyr beite gras grovfor
⋅ Grovfôr

Investeringer i ammekuproduksjon

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.
NLR Agder
IS Rundballer Lista rosa gronne hvite 2
⋅ Økonomi

Økonomisk grovfordyrking

Grovfôr er den viktigaste innsatsfaktor i landbruket i Agder – då bør vi dyrke det så rimeleg som råd!
NLR Agder
Slangesprederdemo Lista
⋅ Økonomi

Gjødslingsplanen - verktøy for økte avlinger og god praksis

Gjødslingsplanen er det viktigste verktøyet bonden har for å kunne planlegge optimal utnyttelse av arealene. Derfor er det viktig at planleggeren får meddelt de viktigste opplysningene om produksjonen.
NLR Agder
IMG 3015
⋅ Økonomi

Økonomisk gevinst av klimatiltak?

Siden 1990 har jordbruket redusert utslippet av klimagasser med rundt 5%. Framgangsmåten var å forbedre blant annet avling, ytelse og gjødsling. Nå legges planene som trolig vil gjøre oss mer effektive og samtidig mer klimavennlige!
NLR Agder
JAT kjottfe ammekyr beite gras grovfor
⋅ Økonomi

Økonomi i ammekuproduksjonen

Gjennom vinteren har vi hatt fire kurskveldar om økonomi i ammekuproduksjonen. Her er nokon stikkord frå desse kveldane – faktorar som er med å påverke økonomien.
NLR Agder