Direktehosting
⋅ Grovfôr

Silofôr er silofôr..?

Om du bestemmer deg for å betra grovfôrkvaliteten din, auka avlinga di, eller redusera kostnaden med grovfôrproduksjonen din, så må du starta med å kartleggja kva du oppnår akkurat no.
NLR Vest SA
Nofence storfe
⋅ Beite

Nøgde med Nofence

Kva er erfaringane til dei som har tatt beitesystemet i bruk? NLR Vest har snakka med tre brukarar for å lære meir om Nofence og praktisk bruk og erfaringar.
NLR Vest SA
Sauebilde
⋅ Grovfôr

Godt vårbeite til sauen er god økonomi!

Ingenting kan måle seg med fôrkvaliteten på ungt beitegras. Det inneheld mykje protein, og du kan difor oppnå høg produksjon utan bruk av kraftfôr.
NLR Vest SA
2013 09 27 fjos
Medlem
⋅ Økonomi

Investere i 2022?

Innovasjon Norge har att middel i «potten» for 2022.
NLR Agder
Traktor kalk var
Medlem
⋅ Økonomi

12 enkle råd frå ein enkel mann…..

Prisane på driftsmiddel har auka veldig mykje på kort tid – så nå er gode råd dyre – eller kan vi spare pengar på gode råd?
NLR Agder
Biogass foto Sparebank1 SMN 1
Medlem
⋅ Veivalgsrådgiving

Odelstakst

Hva er egentlig odelstakst? Advokatene svarer.
NLR Trøndelag SA
Skisse Olav Myrhol
⋅ Landbruksbygg

Tyroler og sau på Indrehus

Olav er godt fornøgd med ammekurasen dei har valt. Dyra har godt lynne, kalvingane er lette, dei er gode mordyr, dei mjølkar godt, og dei utnyttar grovfôr og beite godt.
NLR Vest SA
Reservebilde Jondal
⋅ Grovfôr

MASKINSAMARBEID GIR LAV GROVFÔRKOSTNAD

I Jondal har de et helt unikt og godt samarbeid om maskiner og redskap, og det gir reduserte grovfôrkostnader for alle bruka som er med.
NLR Vest SA
IMG 3013 1
⋅ Grovfôr

Har du råd til å fôre på hjorten?

Alt vert dyrare! Det er tøft å vere bonde om dagen; mange bønder uttrykkjer fortviling og sinne over utviklinga i landbruket.
NLR Vest SA
Par i solnedgang bakfra
Medlem
⋅ Økonomi

Rådgiverens kommentarer

Gårdovertakelse kan være et sårt og vanskelig tema. Det er mange faser i prosessen og det kan innebære krevende samtaler.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Bilde1
⋅ Landbruksbygg

Sjeleglad jeg ikke bygget fjøs

Ståle Dyngeland har bygget fôringsplass til helårs utegang med utgangspunkt i egne ideer. Den er svært enkel i bruk, men han har også gjort seg erfaringer han helst skulle vært foruten.
NLR Vest SA
Startpakke nye bonder DOM
Medlem
⋅ Økonomi

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon er et tema det snakkes mye om og forskes på, men veien fra forskning til praktiske løsninger på den enkelte gård kan være lang.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4