I snitt for 4 felt gjør den tidlige sorten Evolution det best. Den er relativt sterk mot tørråte og setter knoller tidlig. Nansen som gjør det veldig bra i Agder er veldig sterk mot tørråte, men gjør det ikke best der det er mindre tørråtepress.

Oko sortsf potet
Gjennomsnitt for 4 felt i Skjåk, Våler, Apelsvoll og Lyngdal.

NIBIO Apelsvold og NLR Agder v/ Georg Smedsland og Sigbjørn Leidal