Det ble etablert et observasjonsfelt på Søgne videregående skole 25/6 2020 med 13 ulike belgvekster. Det ble 20/8 og 25/10 registrert andel sådde arter, dekningsgrad og grønnfarge. Grønnfarge ble gradert fra 1-4 der 4 var den mest markerte grønnfargen. 4/9 og 25/10 ble det også registrert farge på knollene.


Registreringer i belgvekstfeltet i Søgne 27/6 og 25/10.

Rødkløver Lars

Rødkløver Gandalf

Rødkløver Lea

Alsikekløver Alpo

Kvitkløver Norstar

Kvitkløver Snowy

Sådde arter %

70/90

75/85

70/75

3,5/5

55/67,5

62,5/80

Dekning %

80/90

82,5/85

65/75

30/5

62,5/67,5

65/80

Grønn-farge

3/4

4/4

3,5/3

2,5/4

3/3,5

2,5/3,5


Kvitkløver Litago

Luserne

Live

Luserne Lavo

Luserne Ludvig

Tiriltunge Leo

Vintervikke Villana

Vinterert Pionir

Sådde arter %

67,5/60

70/45

57,5/32,5

72,5/75

75/85

75/95

80/65

Dekning %

57,5/60

67,5/45

57,5/67,5

77,5/75

80/85

82,5/95

65/65

Grønn-farge

3/3

2,5/3

3/2,5

3/3,5

2,5/3,5

2,5/3

3/1,5


Det var god etablering av flere av belgvekstene. Rødkløversortene viste stort sett god etablering og dekning. Kvitkløversortene viste jevnt over noe dårligere etablering enn rødkløversortene, men sorten Snowy hadde god utbredelse høsten 2020. Alsikekløver var det marginal spiring på. Av lusernesortene var Ludvig den sorten med klart best etablering. Tiriltunge og vintervikke hadde etablering på linje med rødkløveren, mens vinterert hadde middels etablering omtrent sammenlignbart med hvitkløversortene.


Knolldannelse og farge på knoller kombinert med farge på plantene indikerer grad av nitrogenfikseringen på de ulike belgvekstene. Vinterert hadde klart lysest farge ved siste registrering, og veksten på dette tidspunktet var antagelig sterkt avtakende. Alsikekløver hadde ingen knolldannelse ved siste registrering. I tillegg viste rødkløver Lea og kvitkløver Snowy redusert knolldannelse/lyse knoller på høsten. Ved første registrering viste kvitkløver Litago få knoller, men knolldannelsen var bra ved siste registrering.


Feltet vil bli fulgt opp over tre år.

Forsøksdata

Feltvert

Etablert

Jordtype

Gjødsling

Registreringer i 2020

Søgne Videregående

25/6

Sand

80 kg Marihøne pluss

20/8

4/9

25/10

Hvitklover Litago
Bla i bildekarusellen. 1: Hvitkløver Litago, 2: Luserne Live, 3: Rødkløver Lars, 4: Tiriltunge Leo
Live Luserne
Bla i bildekarusellen. 1: Hvitkløver Litago, 2: Luserne Live, 3: Rødkløver Lars, 4: Tiriltunge Leo
Rodklover Lars rute
Bla i bildekarusellen. 1: Hvitkløver Litago, 2: Luserne Live, 3: Rødkløver Lars, 4: Tiriltunge Leo
Tiriltunge rute
Bla i bildekarusellen. 1: Hvitkløver Litago, 2: Luserne Live, 3: Rødkløver Lars, 4: Tiriltunge Leo