Mineralgjødsel

02.05.2018 (Oppdatert: 02.05.2018) Svein Lysestøl

Ved kysten er det nå tid for mineralgjødsling på eng og beiter.

Mineralgjødsel fra Yara

Ved kysten er det nå tid for mineralgjødsling på eng og beiter. Normalt skal en gjødsle ca. 6 uker før beregnet slått (ved begynnende skyting). Beregner man å slå graset et par uker etter skyting (f.eks. ammekufor m.m) bør man gjødsle eksempelvis ca. 8 uker før slått. Der det blir brukt husdyrgjødsel kan det være en vurdering om en gjødsler noe seinere med mineralgjødsla for å øke proteinnivået i fôret. Men gjødsler man f.eks. 4 uker før forventa slått risikerer man at man får forsommertørk og at gjødsla blir for seint tilgjengelig. Om man velger slik strategi er det viktig at en følger godt med på værvarslingen.

 

Beiter bør generelt gjødsles ca. 3 uker før beiteslipp. I praksis vil sauebeitene mange steder måtte gjødsles før grønking.

 

De av dere som bruker helgjødsel bør få ut gjødsla tidlig. De som har helgjødsel med kobolt bør av hensyn til lamma bruke denne på våren. Det å få denne type organisk gjødsel ut tidlig vil være viktig for å unngå betydelig næringstap til luft.

 

De fleste i lavlandsstrøk bør få ut mineralgjødsla på eng og beiter så snart det tørker opp etter det varsla regnet som skal komme rundt 01. mai. Dette gjelder på eng og på beiter som ikke er gjødsla. Det ligger an til temperaturøkning mot helga, og selv om det mange steder ser ut til å bli sein vår, kan utviklinga gå fort når temperaturen øker.

 

 

Måletidspunkt

Middel jordtemperatur i 1cm (TJM1)

2018-04-16 00:00:00

7,7

2018-04-17 00:00:00

8,4

2018-04-18 00:00:00

9,0

2018-04-19 00:00:00

10,7

2018-04-20 00:00:00

10,4

2018-04-21 00:00:00

9,4

2018-04-22 00:00:00

7,5

2018-04-23 00:00:00

7,9

2018-04-24 00:00:00

8,1

2018-04-25 00:00:00

8,6

2018-04-26 00:00:00

8,3

2018-04-27 00:00:00

8,5

2018-04-28 00:00:00

8,2

2018-04-29 00:00:00

8,3

 

Her er jordtemperaturutviklingen i Lyngdal fra etter påske. Som det framkommer er temperaturene per i dag ca. 8 grader og ligger rett rundt minimumstemperaturen for at spiring av grasfrø skal komme i gang. Grasfrø bør ha over 8 grader for å at spiring skal forekomme.

 

Litt lenger inne i landet der snøen akkurat har gått er det fortsatt ei god stund til det blir gjenlegg.

 

 

 



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.