Blomstereng 4 Sogne AV
Medlem
⋅ Biologisk mangfold

Blomsterstriper

Stand nr. 70 var en frøblanding som spirte fort og jevnt, iblandet sol-sikke ble det et godt blikkfang. Hvis det ikke skal jordarbeides kan man så i FK Spire Insektsvenn.
NLR Agder
Honningurt 2
Medlem
⋅ Grovfôr

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Honningurt Blomsterstriper AG 2021
Medlem
⋅ Biologisk mangfold

Unngå kveke ved såing av blomsterstriper

Stand nr. 70 var en frøblanding som spirte fort og jevnt, iblandet solsikke ble det et godt blikkfang, dette er viktig siden ugraset fort kan ta overhånd.
NLR Agder
KHN var sau lam
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.
No fence 1 IBS
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Gjerdefri beiting – Nofence

Siden i fjor har norske geiter beita gjerdefritt på flere gårder, og det er i gang uttesting på sau og storfe. Nofence er en norsk oppfinnelse som gjør det enklere å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
5 Nofence Olav Einar Hegstad bilde 2 3
⋅ Kulturlandskap

Meir gjerdefri beiting

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020. Nofence er ei norsk oppfinning som gjer det enklare å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
Bilde artikkel svein ny
⋅ Kulturlandskap

Tilrettelegging for pollinerende insekter

Det er nå kommet på plass ei tilskuddsordning for å tilrettelegge for vegetasjon til pollinerende insekter. NLR Agder har ei satsing på dette for å øke kunnskapen om slike vekster ute hos bøndene.
NLR Agder