KHN var sau lam
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.
NLR Agder
No fence 1 IBS
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Gjerdefri beiting – Nofence

Siden i fjor har norske geiter beita gjerdefritt på flere gårder, og det er i gang uttesting på sau og storfe. Nofence er en norsk oppfinnelse som gjør det enklere å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
5 Nofence Olav Einar Hegstad bilde 2 3
⋅ Kulturlandskap

Meir gjerdefri beiting

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020. Nofence er ei norsk oppfinning som gjer det enklare å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
Bilde artikkel svein ny
⋅ Kulturlandskap

Tilrettelegging for pollinerende insekter

Det er nå kommet på plass ei tilskuddsordning for å tilrettelegge for vegetasjon til pollinerende insekter. NLR Agder har ei satsing på dette for å øke kunnskapen om slike vekster ute hos bøndene.
NLR Agder