SL Bygg Kolnes 2aug
Medlem
⋅ Korn

Korn til modning som dekkvekst

Ved såing av gjenlegg til eng kan man så korn til modning som dekkvekst. Dette har vært vanlig i mange år, særlig i kystnære strøk i tidligere Aust-Agder.
NLR Agder
JKH Nedlegger husdyrgjodsel teknikk
⋅ Økonomi

Ta nærings- og tørrstoffanalyse av husdyrgjødsla

Grunnet skyhøye priser på mineralgjødsel er også husdyrgjødsla mye verd. For å optimalisere næringstilførsel og gjødslingsøkonomi må du vite hva husdyrgjødsla inneholder.
NLR Agder
Gjodsling til korn sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Korn

Redusere gjødslinga til kornet i år?

Lønner det seg å gjødsle kornet som i fjor når prisen på mineralgjødsla har økt så mye? Det korte svaret er nei, siden vi raskere når punktet der kostnaden for mer gjødsel er høyere enn verdien av avlingsøkningen. Hvis prisen på kornet går opp og vi får prisnedskriving på mineralgjødsel kan det lønne seg å gjødsle tilnærmet som før.
NLR Agder
Sigbjorn Leidal utvasking og tilleggsgjodsling
Medlem
⋅ Korn

Utvasking, drukning og tilleggsgjødsling

Mye regn i mai har gitt stor utvasking av næring på sandholdig jord. På tyngre jord har det blitt for lite luft og plantene lider av oksygenmangel og i verste fall drukning. Tilleggsgjødsling med kalksalpeter e.l. er aktuelt på de fleste kornåkrene i år.
NLR Agder
Sigbjorn Leidal vekstregulering og soppbekjemping
Medlem
⋅ Korn

Vekstregulering og soppbekjemping

Til tross for ekstremt med regn i mai finnes det frodige åkre i år også. Med varme og fuktighet nå øker risikoen for sopp. Følger man opp åkrene med tilleggsgjødsling er det naturligvis også fare for legde.
NLR Agder
IS kompost Gilje
Medlem
⋅ Korn

Biorest, biokompost og slamkompost til korn

Biorest kommer fra produksjon av biogass. Restproduktet er avvannet og ligner mest på fast husdyrgjødsel. Innhold av næringsstoffer er så høyt at man må være forsiktig med å bruke maksimalt tillatt mengde i korn. Biokompost og slamkompost gir ikke så sterk gjødselvirkning, men har likevel gitt god avling.
NLR Agder
IS treskeklart nesten moden bygg
Medlem
⋅ Korn

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting og vekstregulering har også i årets forsøk gitt en fin avlingsøkning, særlig i seksradssortene. Toradssortene er mer resistente mot sopp og legde, og reagerer derfor ikke så positivt på sprøyting.
NLR Agder
Thermus bygg pa 2 bladstadiet Sigbjorn Leidal
Medlem
⋅ Korn

Fakta om korn

Dyrkingsegenskaper hos ulike byggsorter og havresorter.
NLR Agder
Thermus bygg pa 2 bladstadiet Sigbjorn Leidal
Medlem
⋅ Korn

Ugrasbekjemping i vårkorn

Mange velger lavdosemidler år etter år. Sørg for å ha en god strategi for å forebygge resistens. Foreta bekjemping på riktig tidspunkt.
NLR Agder
JAT kompostfelt
Medlem
⋅ Grovfôr

Biorest og kompost i korn og gras

Etter to års feltforsøk har biorest gitt størst avlingsrespons i både korn og gras. Kornet er svært utsatt for legde ved bruk av full tillat mengde av biorest, vi anbefaler derfor halv mengde i korn.
NLR Agder
Havreaks gul 1
Medlem
⋅ Korn

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting har i år gitt litt større meravling enn vanlig, men lønnsomheten er likevel usikker. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen.
NLR Agder
Havrekontorll IBS 18 07 2019
Medlem
⋅ Korn

Havre som matkorn

Når vi snakker om matkorn tenker de fleste på hvete. Havre har tradisjonelt blitt forbundet med havregryn og havregrøt. Nå er dette i ferd med å endre seg. Volumet øker og det er rom for flere dyrkere på Sørlandet.
NLR Agder
1 2