JAT kompostfelt
Medlem
⋅ Grovfôr

Biorest og kompost i korn og gras

Etter to års feltforsøk har biorest gitt størst avlingsrespons i både korn og gras. Kornet er svært utsatt for legde ved bruk av full tillat mengde av biorest, vi anbefaler derfor halv mengde i korn.
NLR Agder
Havreaks gul 1
Medlem
⋅ Korn

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting har i år gitt litt større meravling enn vanlig, men lønnsomheten er likevel usikker. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen.
NLR Agder
Havrekontorll IBS 18 07 2019
Medlem
⋅ Korn

Havre som matkorn

Når vi snakker om matkorn tenker de fleste på hvete. Havre har tradisjonelt blitt forbundet med havregryn og havregrøt. Nå er dette i ferd med å endre seg. Volumet øker og det er rom for flere dyrkere på Sørlandet.
NLR Agder
Is korn trsking modent Gilje Spelt 1
⋅ Korn

Stråforkorting og soppsprøyting i korn

Behovet for stråforkorting og soppsprøyting varierer mye og bestemmes av gjødsling, kornsort, vekstskifte og været i vekstsesongen. I denne artikkelen omtales noen hovedpunkter og midler.
NLR Agder
SL Bygg Kolnes 2aug
⋅ Korn

En god start er viktig i korndyrkinga

Et godt resultat i korndyrkinga krever at de grunnleggende forutsetningene som drenering, kalktilstand og jordstruktur er på plass.
NLR Rogaland
SL spiring korn 2
⋅ Korn

Ugrasmidler i korn

Bekjemping av frøugras i korn kan utføres med ugrasharv når forholdene ligger til rette for det, men kjemisk bekjemping er fortsatt det vanligste i vårt område.
NLR Agder
IS treskeklart nesten moden bygg
Medlem
⋅ Korn

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting og vekstregulering har i forsøk gitt en formidabel avlingsøkning, særlig i seksradssortene. Toradssortene er mer resistente mot sopp og går ikke så lett i legde.
NLR Agder
Jens i havreakeren foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Korn

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

Soppsprøyting har kun gitt en liten meravling i forsøk med seks ulike havresorter i Grimstad og på Jæren. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen i denne forsøksserien.
NLR Agder
Korn havrefelt med tendens til manganmangel foto Sigbjorn Leidal
Medlem
⋅ Korn

Bladgjødsling med mangan

Manganmangel i bygg og havre er vanlig på lett sand- og moldjord. På avstand ser vi det som svak gulning av åkeren.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
Biorest 2 sle
⋅ Korn

Bruk av biorest og kompost i kornproduksjonen

NLR Agder gjennomførte i 2019 et forsøk med biorest og kompost til korn. Resultatene er lovende. Biorest har et veldig høyt næringsinnhold, men også biokompost og slamkompost har gitt god næringsforsyning til plantene.
NLR Agder
NLRA pa besok i Hognes nye kornsilo 2020 ibs
⋅ Frøavl

Satsing på mathavre og engfrø i Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder etterspør mer engfrø fra regionen, og Agder kan øke sin andel av rein havre til møllene som produserer glutenfrie produkter.
NLR Agder
1 2