Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkerne og såkornprodusenter. Den korte våren førte til korte aks og tørken førte til ujevn modning og seigt frø. Det ble gode innhøstingsforhold i begynnelsen av august, men avlingene ble ganske små. Det var også store utfordringer i Danmark og Sverige hvor vi importerer en del frø i fra, derfor er sortimentet noe endret i år i forhold til tidligere. De tradisjonelle frøblandingene vil være på markedet, men med noe varierende innhold av sorter. Det er fortsatt Grindstad timotei som dominerer, men Liljeros var en nyhet i fjor som ser ut til å ha kommet for å bli. Det er størst variasjon i de ulike sortene med raigras, men det er kommet gode alternativer til de som tidligere har vært. Dette er hovedsakelig endret i frøblandinger med over 50% raigras.

Nyhet!

FKRA har i år kommet med en ny frøblanding "Spire surfôr robust" som er en allsidig blanding som skal tåle både tørke og mye nedbør. Dette er en aktuell frøblanding der hvor man ønsker en langvarig eng.

Valg av froeblandinger

Redusert tilgang på havre

Når det gjelder såkorn førte tørken i 2018 til redusert kornstørrelse, dette vil påvirke årets såmengde. Det er redusert tilgang på havre i år både hos Fiskå Mølle og hos FKRA. For de som tradisjonelt bruker havre som dekkvekst i gjenlegg til grønnfôr bør i år vurdere å heller bruke bygg. Bygg er litt mer kravstor på jord og næring, men er absolutt et godt alternativ til havre.

Hovedsorter i år:

Sort

FKRA

Fiskå Mølle

6-rads bygg

Heder og Rødhette

Brage, Heder, Rødhette

2-rads bygg

Fairytale og Thermus

Fairytale

Havre

Odel

Ringsaker

Bestill frø og såkorn allerede nå så du har sikret deg til våronna.