SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Klima

Været i vekstsesongen 2020

Temperaturen var høyere enn normalt gjennom hele vekstsesongen med unntak av juli som stort sett lå under normalen på alle målestasjoner. Det var svært lite nedbør over hele Agder fra 20. mars til 1. mai, noe som ga god tid til våronn. Juni, juli og oktober hadde derimot store nedbørsmengder.
Bilde EVA Mokk
Medlem
⋅ Klima

Ta i bruk klimakalkulatoren

Landbruket skal redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 5 mill. tonn CO2 innen 2030. Klimakalkulatoren gir deg oversikt over utslippene på egen gård slik at mulige klimatiltak kan kartlegges. Skal landbruket nå målene i klimaplanen må alle bidra.
NLR Agder
Riktig hjultrykk i aker
Medlem
⋅ Klima

10 klimaråd til bonden

Klimakalkulatoren er nå i bruk til flere produksjoner og resultatet viser hva man kan gjøre for å redusere klimautslipp og binde karbon på egen gård. Noen tiltak er enkle å gjennomføre, mens andre er mer krevende.
NLR Agder