Bilde EVA Mokk
Medlem
⋅ Klima

Ta i bruk klimakalkulatoren

Landbruket skal redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 5 mill. tonn CO2 innen 2030. Klimakalkulatoren gir deg oversikt over utslippene på egen gård slik at mulige klimatiltak kan kartlegges. Skal landbruket nå målene i klimaplanen må alle bidra.
NLR Agder
Riktig hjultrykk i aker
⋅ Klima

10 klimaråd til bonden

Klimakalkulatoren skal prøves ut i et større pilotprosjekt for å se hva man kan gjøre for å redusere klimautslipp og binde karbon på egen gård. Noen tiltak er enkle å gjennomføre, mens andre er mer krevende.
NLR Agder