Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel - spredningsmengde, ammoniakktap og beregnet innhold av NPK.
JAT kalking kalk gjenlegg
Medlem
⋅ pH

Kalking

Optimal kalking av ulike jordtyper til ulike vekster.
AG grodt drenering per Try sogne apen groft vinter 1
Medlem
⋅ Drenering

Grøfting og vedlikehold

Mye kan gjøres ved jevnlig vedlikehold av grøftene. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.
NLR Agder
AG groftekurs tonnes folk mote ute pa felt til nydyrkingsartikkel
Medlem
⋅ Jord

Forbud mot nydyrking av myr

Nydyrking av myr er ikke lenger tillatt, men det kan gis dispensasjon. Med myr menes arealer med myrvegetasjon og minst 30 cm torvlag.
NLR Agder
JKH Dalbo maxiroll jordarbeiding cambridgeringer
Medlem
⋅ Jord

Jordarbeiding og såbed

Det finnes mange ulike kombimaskiner som skal forenkle jordarbeiding og fornying av eng, men ikke alle er godt egnet for såing av småfrøa grasfrø som må sås på max 1cm. Sås det dypere blir spiremulighetene minimale.
IMG 20170921 113058
⋅ Jord

Oppsummering av jordprosjektet

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.
NLR Agder
Eikaas Kverneland CLE grubb 15 07 2015
Medlem
⋅ Jord

Løsning av jordpakkeskader

Jordpakking reduserer volumet av store luftfylte porer i jorda, og dermed blir den tettere. Plantene sliter med å finne vann og næring, og vi får misvekst og avlingstap.
NLR Agder