Få ut møkka nå!

23.03.2020 (Oppdatert: 23.03.2020) Svein Lysestøl

Husdyrgjødsla bør spres så tidlig som mulig, men det må være lagelig å kjøre.

Husdyrgjødsla bør spres så raskt som mulig etter 15. februar dersom det er snø og telefritt samt laglige kjøreforhold. Det har nå vært fint og telefritt i store deler av området, og det meldes mye oppholdsvær. Mange kan nå begynne å tenke på å kjøre ut husdyrgjødsel, ja til og med en del steder også i innlandet.

Tidlig spredning 

Det er absolutt best med tanke på avlingsutbytte å  spre husdyrgjødsla tidlig på eng så snart det er greie kjøreforhold på jorda ved begynnende grønking av graset. Dette gir best gjødselvirkning, minst fare for skade på graset og minst problemer med husdyrgjødselrester og feilgjæring i fôret. Tidlig spredning er særlig viktig når en har fanespreder.  Forsøk viser at utsatt spredning til graset er ca. 15 cm gir avlingsreduksjoner på minst 50 Fem/daa. Så hvis forholdene er optimale - utsett heller vedkløyvinga litt og kom deg ut med husdyrgjødsla.

Fuktig og kjølig vær

Det blir best nitrogenvirkning ved fuktig, kjølig vær med lite vind. Vi har i liten grad nedbør i vente ifølge værmeldingen, men det beste alternativet er likevel å spre nå så fort som det er mulig å kjøre på enge. Ev. nitrogentap fra husdyrgjødsla kan kompenseres ved å gi litt mer mineralgjødsel.

Hvor mye gjødsel skal man kjøre ut? 

 

Det er lønnsomt å gi husdyrgjødselmengder som dekker fosfor- og kaliumbehovet. I konvensjonell drift vil det være behov for nitrogen og svovel i tillegg. I økologisk vil tilleggsgjødsling med Grønn eller Marihøne Pluss 8-4-5 være aktuelt.

Ved lang kjøring er det best økonomi å prioritere å spre husdyrgjødsel på våren på eng med størst fosfor- og kaliumbehov. Ved vårspredning er det lønnsomt å transportere gjødsla 1 km per m3 vognvolum. Det vil si at med 8m3 vogn er det lønnsomt å kjøre opptil 8 km en veg fra lager til jorde. Den blauteste gjødsla bør ut nærmest mulig driftssenteret. Det koster å transportere vann.

 

Vanninnblanding øker nitrogenvirkning noe. God vanninnblanding er meget god økonomi ved slangespredermetoden fordi vi har så stor kapasitet. Ved vognutkjøring i konvensjonell drift må vi ha vanninnblanding bare så gjødsla blir grei å spre, men vanninnblanding utover det er dårlig økonomi fordi handteringskostnadene er større enn gjødselverdiøkninga.

Næringsinnhold 

I vinter har det vært store mengder regn, og de som har åpne kummer vil trolig ha ei veldig vannfortynna gjødsel. Det er viktig at dette kompenseres for med enten mer husdyrgjødsel eller mer mineralgjødsel. Ta kontakt med din rådgiver om du lurer på noe mht dette. I tillegg har det flere steder vært lite tele og snø og utvaskinga av næringsstoffene må da forventes å være høy. Husdyrgjødsel nedpløyd i fjor ha mindre nitrogen og kalium igjen sammenligna med år med tele og snø.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.