Spredning av husdyrgjødsel

11.03.2019 (Oppdatert: 11.03.2019) Svein Lysestøl

Husdyrgjødsla bør spres så tidlig som mulig, men det må være både lagelig å kjøre og god temperatur i jorda før du kjører ut på jorde.

Husdyrgjødsla bør spres så raskt som mulig etter 15. februar dersom det er snø og telefritt samt laglige kjøreforhold. Det har vært en fin periode i slutten av februar, mens det nå tidlig i mars er blitt en del nedbør igjen. De fleste har ennå ikke spredd husdyrgjødsel, og en må da vente til det tørker opp igjen. Snøen er stort sett forsvunnet i områder under 3-400 meter, men øst i Agder ligger det snø lenger ned i lavlandet.

Tidlig spredning 

Det vil være et tiltak for bedre avling å forberede spredning så tidlig som mulig. Februar – mars for de tidligste områdene ved kysten, og mars/april for de fleste andre områder. Det er absolutt best med tidlig spredning av husdyrgjødsel på eng så snart det er greie kjøreforhold på jorda ved begynnende grønking av graset. Dette gir best gjødselvirkning, minst fare for skade på graset og minst problemer med husdyrgjødselrester og feilgjæring i fôret. Tidlig spredning er særlig viktig når en har fanespreder.  Forsøk viser at utsatt spredning til graset er ca. 15 cm gir avlingsreduksjoner på minst 50 Fem/daa. Så hvis forholdene er optimale - utsett heller vedkløyvinga litt og kom deg ut med husdyrgjødsla.

Fuktig og kjølig vær

Det blir best nitrogenvirkning ved fuktig, kjølig vær, men dersom man må kjøre når det er sol og vind er det bedre enn å vente til senere på året. Det gir litt dårligere N-virkning, men vi kan fort komme i en situasjon at vi ikke får spredd gjødsla optimalt på våren- og da er alternativet spredning senere på året med betydelig dårligere virkning og gjødseløkonomi. Dersom gjødsla må spres i særlig uoptimale forhold, f.eks. i sterk sol og høye temperaturer, kan dette kompenseres med mer nitrogengjødsel.

Hvor mye gjødsel skal man kjøre ut? 

Det er lønnsomt å gi husdyrgjødselmengder som dekker fosfor- og kaliumbehovet. I konvensjonell drift vil det være behov for nitrogen og svovel i tillegg. I økologisk vil tilleggsgjødsling med Grønn eller Marihøne Pluss 8-4-5 være aktuelt.

 

Ved lang kjøring er det best økonomi å prioritere å spre husdyrgjødsel på våren på eng med størst fosfor- og kaliumbehov. Ved vårspredning er det lønnsomt å transportere gjødsla 1 km per m3 vognvolum. Det vil si at med 8m3 vogn er det lønnsomt å kjøre opptil 8 km en veg fra lager til jorde. Den blauteste gjødsla bør ut nærmest mulig driftssenteret. Det koster å transportere vann.

 

Vanninnblanding øker nitrogenvirkning noe. God vanninnblanding er meget god økonomi ved slangespredermetoden fordi vi har så stor kapasitet. Ved vognutkjøring i konvensjonell drift må vi ha vanninnblanding bare så gjødsla blir grei å spre, men vanninnblanding utover det er dårlig økonomi fordi handteringskostnadene er større enn gjødselverdiøkninga.

Næringsinnhold 

Det vil i år være mange som har fôret annerledes enn i et vanlig år på grunn av tørken og dyrt grovfôr. For de som har økt kraftforrasjonen vesentlig vil det kunne være lavere kaliumtall og høyere fosfortall enn det som ellers er vanlig i husdyrgjødsla. Dette innebærer at det kan være en vurdering å enten øke husdyrgjødslinga for å kompensere for dette, eller å gi en fullgjødsel istedenfor Opti NS 27-0-0 på våren. Særlig gjelder dette på lett utvaskbar skarp kaliumfattig sandjord. Det går an å ta en husdyrgjødselprøve, men dersom en har fôret annerledes i vinter enn i vanlige år, må en da vite at prøven ikke vil være representativ i et normalår. Dersom du er i tvil må du gjerne ta kontakt med din gjødslingsplanlegger for drøfting om dette.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.