Hurtiganalyse i gras - NIR

20.02.2018 (Oppdatert: 20.02.2018) Svein Lysestøl

Gras slått på rett tidspunkt er nøkkelen til bedre grovfôrøkonomi. NLR Agder har fått mekaniseringstilskudd til innkjøp av moderne hurtiganalyseverktøy for kvalitetsbestemmelse av gras. Målet er at vi skal få bedre kunnskap om rett slåttetidspunkt.

Høst graset på rett tidspunkt for beste kvalitet. Foto: Inger Slågedal

Foto: www.orkel.no

 

 

AgriNIR er et bærbart instrument for analyse av ferskt gras eller surfôr som benyttes for å få kunnskap om graskvaliteten fram mot slåttetidspunkt, men det kan også brukes som supplement til tradisjonelle fôranalyser.

Fagrådet i grovfôr i NLR Agder har ønsket å få på plass dette for medlemmene på Agder. Vi har i flere år drevet med grasprognoser, men noe av utfordringen med dette er at utviklingen i graskvaliteten går fort siste tida fram mot skytning, og på grunn av at tradisjonelle analyser tar tid, er det interessant å bruke utstyr som gir oss raskere svar. Det vil også være lettere å avdekke lokale og regionale forskjeller i graskvaliteten med et slikt instrument, ved at vi kan ta flere prøver uten store kostnader.

Det er en utviklingsjobb å gjøre for å innarbeide metodikk for å kunne gi sikre nok prøvesvar. Det er foreløpig ikke ferdig planlagt hvordan arbeidet skal organiseres. Dette er nybrottsarbeid i Norge, og vi på Agder ligger an til å bli blant de første i landet som tar denne teknologien i bruk. Litt lenger fram håper vi at bruk av analyseinstrumentet kan bli et tilbud til den enkelte bonde som ønsker å kjenne graskvaliteten på nettopp sine egne jorder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.