Ta opp kampen mot høymola

27.06.2019 (Oppdatert: 27.11.2019) Svein Lysestøl

Det er et enormt etterslep på ugrassprøyting nå etter tørkesommeren i fjor. Nå har mange sikra seg gode avlinger og da bør man sette inn ugraskampen for å hindre at høymola tar fullstendig overhånd.

Høymola regjerer i enga. Foto: Josefa Anderassen Torp

Det som er viktig er å hindre at høymoleplanta får frøformert seg. Dette er særlig aktuelt på beitene. Et viktig tiltak for å holde problemet i sjakk er å beitepusse arealene jevnlig. Det bør minst beitepusses to ganger i sesongen. En må ikke ta plantene på et seint stadium, fordi frømodning kan skje også etter slått av høymoleplanter som har utvikla frø.

Optimalt tidspunkt for sprøyting av høymola er når den har en god rosett med 4-8blad og i god vekst. Dette stadiet er ca. 2-3 uker etter slått.

Kjemisk bekjemping uten kløver

Ally SX kan nå ikke brukes lenger, men det finnes andre gode alternativer.

Tomahawk 200, 200 ml/daa er et av de mest brukte midlene mot høymole. Behandlingsfristen er 7 dager. En bør ha min 8-10 grader døgntemperatur for å få tilsikta virkning.

Starane XL/Cleave er et annet alternativ 180 ml/daa. Det har også 7 dagers behandlingsfrist.

Banvel 200 ml/daa er et dyrt alternativ, men er svært effektiv mot høymole og også hvis høymola har blitt "gammel". Dette middelet er svært aktuelt i ryggsprøyte der det er overkommelig med punktsprøyting. Merk at Banvel har 21 dagers behandlingsfrist. 

Mekoprop 200 ml/daa ev. Mekoprop + MCPA (150 + 150 ml/daa). Maksdosene på Mekoprop og MCPA ble for noen år justert ned slik at Mekoprop ikke lenger er like aktuelt som før mot høymole. Virkningen er noe dårligere med så sterkt nedsatt dosering. Likevel er virkninga rundt 75-89%. Det kan være aktuelt å bruke disse midlene for å i tillegg ta andre ugras, f.eks. tar mekoprop engsoleie godt. Behandlingsfrist 14 dager.

Kjemisk bekjemping med kløver

Der kløver skal tas hensyn til er det to alternativer.

Harmony 50SX 3,5 g/daa + klebemiddel eller Gratil 6 g/daa + klebemiddel. Dette er lavdosemidler som man skal være forsiktige med ved høye temperaturer. Harmony er vurdert å være den hardeste av de to mot grasavlinga, men er noe bedre mot høymola enn Gratil. Skal en i tillegg ta løvetann må man bruke Gratil. Behandlingsfrist 7 dager. Merk hvis graset blir tørket til høy er behandlingsfristen 21 dager ved bruk av Gratil.

Husk at enger som er sådd i kan bli nedsatt av vanlige doser plantevernmidler beregna for etablert grasmark. En bør i hovedsak unngå å sprøyte slike enger nå.

Ellers er det viktig å tenke forebygging mot ugraskampen. Det å brakke enga før pløying, ei god og dyp pløgsle og en tidlig ugraskamp er nøkkelen for et minst mulig høymole i enga.

Lykke til!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.