Kalking på høsten

19.08.2019 (Oppdatert: 27.11.2019)

Gjennom en årrekke med jordprøver ser vi at det er et etterslep på kalking på Agder. Ved gode kjøreforhold på høsten er det et godt alternativ å få ut kalk på denne tiden av året.

Kalking av åker. Foto: Jan Karstein Henriksen

Ved gode kjøreforhold er kalking om høsten et alternativ, der det er behov. Det er mange steder behov for mer kalk, og det er viktig å følge dette opp. Ideelt er det å kalke i forbindelse med fornying av arealer, der en får kalken godt innarbeidet i jorda under jordarbeidinga. Der det er lenge mellom pløying eller redusert jordarbeiding er overflatespredning på eng et alternativ. Får vi en tørr periode på høsten kan vi også kalke da. Når en overflatekalker anbefaler vi maksimalt 4-500 kg vare pr daa for ikke å få en for høy konsentrasjon i det øverste jordlag. En tommelfingerregel tilsier maks 200 CaO per dekar ved overflatespredning.

Betydelig etterslep

En oversikt fra noen år tilbake over alle jordprøver fordelt på kommuner i Agder viser at 20-40% av alle jordene har pH-verdier under 5,5. På mineraljorder anbefales minst 5,8 til grasdyrking og på myrjord minst 5,5. Det betyr at det er et betydelig etterslep i forhold til optimale dyrkingsforhold. I tillegg kommer alle de jordene/beitene som ikke har fått tatt jordprøver. Ofte viser det seg at det er lave verdier her også. Det er altså potensiale for å forbedre jordens kalktilstand og dermed få høyere avling og få grasarter som yter mer og er mer smakelige. Økt kalking er ett av de mest lønnsomme tiltakene for avlingsøkning vi har, og det er viktig å utnytte ledige stunder for å få utført dette.

Kalktyper og kalkverdi

Det finnes mange kalktyper og de aller fleste er opplistet i vårt våronnummer fra tidligere i år. I noen områder kan man leie spredeutstyr mens i andre områder er det mest aktuelt å leie entreprenør til hele jobben. Vi oppfordrer dere til å vurdere de tilbud som fins der ute. Det er viktig å være klar over når en sammenligner priser at en må se pris i forhold til kalkverdi og magnesiuminnhold for de ulike produktene.

Kalkverdi angis med 2 tall f. eks 38/50. Det betyr at 38 % av totalen på 50 % vil være tilgjengelig det første året og det resterende løses opp over de neste 5 år. Så hvis en har behov for en rask heving av pH bør en bruke kalkslag der mest mulig er tilgjengelig det første året. Hvis en vil vedlikeholdskalke og ønsker pH- heving over litt tid kan en bruke kalkslag som løser seg opp over tid. For eksempel har Agri Dol (grovdolomitt) har en kalkverdi på ca 35/48 (1- års og 5- års virkning) + 11% Mg. Skjellsand kan ha mer variabel kvalitet men kalkverdien vi går ut fra er 30/34 og 0,8% Mg. I langvarige kulturer som grovfôr ser vi mest på 5-årsvirkninga. Når det gjelder Magnesium anbefaler vi dolomittkalk eller tilsvarende der Mg Al verdien i jorda er under 5 (grovfôrdyrking). Til andre kulturer som for eksempel potet trengs høyere magnesiuminnhold.

Hovedregelen er at skal du heve pH med 0,1 enheter, så må du tilføre 20-40 kg CaO. Mengden avhenger av jordart og moldinnhold. Nedenstående tabell viser variasjonen i behovet.

 

Kalkbehov, i kg CaO per dekar for å heve pH med 0,1 enhet (Gjødslingshåndbok 2013, Yara)

 

Innhold av organisk materiale

Jordart

Moldfattig

Moldholdig

Moldrik

Mineralblanda mold

 

0-3%

4-6%

7-20%

21-40%

Sand, silt

10

20

30

45-60

Lettleire

20

30

40

55-65

Mellomleire

30

40

50

60-70

Stiv leire

40

50

60

65-75

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.