Høstgjenlegg

17.08.2018 (Oppdatert: 17.08.2018) Georg Smedsland

De fleste har nok utsatt fornying til neste år pga grovforsituasjonen, men for de det passer for er det nå svært gunstige forhold for høstgjenlegg. Vi har fått god jordråme samtidig som temperaturen i jorda er høy. Dette gir rask og god etablering.

Flott gjenlegg i Reddal. Foto: Josefa A. Torp

Høstgjenlegg i Agder bør sås innen utgangen av august. I de mest gunstige kystnære områder kan man eventuelt strekke det ut i første halvdel i september avhengig av været. I indre strøk bør man være tidligere ute. Om man har gjenlegg med strandrør og bladfaks bør en så dette minst 2 uker tidligere enn vanlig timoteibasert eng på grunn av sein etablering. Spirene bør være minst 10 cm (litt tett grasdekke) før telen/snøen kommer.

Kløveren er den av kulturplantene som er mest var og går ut dersom en sår for seint. Bruk som driver økologisk bør derfor så snarest skal de være sikre på ett godt resultat.

 Det er ikke aktuelt og så korn eller anna dekkvekst sammen med gjenlegget for en grønnfôrslått, det er for sent, men det kan være aktuelt å bruke rug som kan slåes tidlig i mai.

For å sikre god spiring ha fokus på nøyaktig sådybde i forhold til valg av grasart. Smått frø som timotei blir ofte sådd for djupt, med dårlig spiring som resultat.

 Gjødsling til høstgjenlegg bør være moderat. Avhengig av jordart, moldinnhold og tidligere bruk av husdyrgjødsel er 3 kg N i en fosfor og kaliumrik fullgjødsel eller 2-3 tonn nedmolda blautgjødsel fra storfe nok til å gi en god etablering. Sterk nitrogengjødsling er ikke å anbefale, siden grasartene da vil vokse alt for kraftig utover høsten og ikke få den nødvendige vinterherdinga som er nødvendig for at de skal klare vinteren.

Det er også nå mulig å gjøre tiltak i gjenlegg som ble sådd i vår. De fleste gjenlegg fikk seg en skikkelig knekk i tørken og meldestokken viste seg som aldri før. Nå er det tida for å reparere gjenleggene med å få pusset vekk ugras og så i nytt frø der det er behov for det. Etter såing er det lurt å tromle slik at frøa for skikkelig jordkontakt som sikrer god spiring.
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.