Familien Simon Andre Simonsen 2021
⋅ HMS

Bonden er gårdens viktigste ressurs

Store omveltninger i verden gjør at den økonomiske situasjonen for bonden gått fra vanskelig til nærmest umulig med høye priser på mange driftsmidler. En presset økonomi er blant de viktigste årsakene til psykisk sykdom, men også den fysiske helsa er utsatt.
NLR Agder
Brannslukningsapparat JS
⋅ Brann

Fungerer dine brannslukkere?

Det vet man ikke før man trenger det, men med jevnlig tilsyn og kontroll er sannsynligheten større for at apparatene fungerer som de skal og ikke gir falsk trygghet.
NLR Agder
Bilde til art om arb miljo
Medlem
⋅ HMS

God arbeidsstilling sparer deg for ubehag

Å bruke noen minutter på å justere arbeidsstillingen er alfa og omega. Dette er viktig for deg som skal i gang med våronn og lange dager i traktoren. Noen kjappe og enkle justeringer er gull verdt for helsa!
NLR Agder
Kontorarbeid
Medlem
⋅ HMS

Hei! Har du det bra?

Det kunne vært det første du sa når du møtte naboen ved postkassa eller på traktoren, men er i dette tilfellet introen til noen linjer om å ta vare på naboer og kolleger.
NLR Agder
JAT gras rundballer forsok hoyensilasje
⋅ HMS

Stå sammen i krise

Når krise oppstår er det viktig med god plan og godt utstyr. Den nye beredskapsplanen for jordbruket i Agder er et av disse verktøyene.
NLR Agder
Nlr 64725110553
Medlem
⋅ HMS

Vær beredt ved tilsyn

Få på plass rutiner og dokumenter før sesongen! Da er du beredt når tilsynene dukker opp på gården.
NLR Agder
Fjosbesok plastbeskyttelse 2016
⋅ HMS

Velg helse, miljø og sikkerhet

Trenger du hjelp til dokumentasjoner, KSL med mer? Få sortert ut det du og din virksomhet trenger å ha rutiner på.
NLR Agder
Kontorarbeid
Medlem
⋅ HMS

Redusèr stress og bekymringer!

Økonomiske bekymringer. Stadig tidspress. En sesong med dårlig vær. Så kommer papirarbeidet. Få hjelp til dokumentasjoner, KSL mm. Få sortert ut det du og din virksomhet trenger å ha rutiner på.
NLR Agder
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ HMS

Bonden svimte av og dyr døde

Dette var i forbindelse med utkjøring av husdyrgjødsel på Agder i fjor. Den erfarne bonden fikk heldigvis nok frisk luft raskt nok til å våkne opp igjen. 7 okser døde hos han. Erfarne bønder kan også feilberegne.
NLR Agder