Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg. Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå, samt trøtthet og hodepine. Langvarig eksponering av gassen kan medføre skader på nervesystemet. Ved høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan man besvime og døden kan inntre etter kort tid hvis man ikke får frisk luft

Risikovurdering

Hydrogensulfid dannes bl.a. ved nedbrytning av organisk materiale uten oksygen tilstede. De fleste ulykker skjer i forbindelser med røring eller pumping av gjødsel og det er mest kritisk når skorpen på gjødsel brytes. Ulykke skjer også ved inspeksjon av gjødselkjelleren. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven. Lag en prosedyre med en sikker jobbanalyse (SJA) med tiltak som skal gjennomføres, før start av arbeidet.

Tiltak

• Rør forsiktig. Husk at nytt utstyr kan føre til at effekten øker slik at omrøringen blir kraftigere og faren for gassulykke øker.

• Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.

• Sørg for skikkelig lufting i husdyrrom.

• Unngå om mulig å røre i stille eller tungt vær.

• Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under røring/tømming. NB! Barn.

• Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra pumpegropa inn i rommet

Kilde: Halle Arnes, Jørund Saaghus, NLR-HMS og Helse Norge.