Høye priser på nødvendige driftsmiddel kombinert med manglende mulighet for økte salgspriser, gjør at mange bønder nå har trange økonomiske rammer. Det kan føre til betalingsproblemer og stress i forhold til alt som skal kjøpes inn til våronna. Det loves kompensasjoner, men ingen ordninger er lagt på bordet, og det skaper stor usikkerhet som kan gå utover både helse, miljø og sikkerhet.

Sammen for trygghet og overskudd

Norsk Landbruksrådgiving har i vinter hatt kampanjen «sammen for trygghet og overskudd» gående for å sette fokus på HMS og spesielt bonden som hovedressurs på gården. Bondens helse, både fysisk og psykisk, er helt avgjørende for om drifta blir en suksess eller fiasko. For å ta vare på bonden tilbyr vi en pakkeløsning med rådgiverbesøk på gården og helsekontroller hos bedriftshelsetjenesten lokalt. Dette kalles en HMS-avtale, og det er gledelig å se at flere ser nytten og tryggheten i en slik oppfølging.

Gjennom kampanjen er det blitt laget små og store intervjuer og artikler med bønder som setter helse, miljø og sikkerhet i høysetet. Vi har tatt kontakt med noen bønder rundt om på Agder og spurt om deres erfaringer med HMS-avtalen.

Yrkesrettet helsesjekk

Noen kilometer utenfor allfarvei, på heia mellom Birkeland og Vegusdal, finner vi et idyllisk gårdsbruk med hyggelige folk og fine husdyr. Her holder Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme hus, sammen med de tre ungene sine. De flyttet fra Oslo og storbylivet og ned til hennes odelsgård på Ånesland i fredelige omgivelser i Birkenes for noen år siden. Her har de startet opp med ammekyr og geiter.

Torunn og Øystein valgte å tegne HMS-avtale da de startet opp drifta for å få oppfølging knyttet til helse og sikkerhet. Gjennom avtalen har de vært til helsekontroll og som Torunn sier: «Det er en fin mulighet til å få sjekket helsa. Også gjør de undersøkelser som ikke ellers blir gjort hos fastlegen». Ellers har de brukt NLR Agder til å lage dreneringsplan og Øystein, som har kjøpt seg gravemaskin, er godt i gang med grøftingen. De har også deltatt på mentorordningen for nye bønder i regi av NLR Agder. «Denne ordningen kan vi ikke få fullrost nok, og vi har hatt veldig stort utbytte av å kunne stille spørsmål, og få råd og veiledning fra den mentoren vi fikk tildelt», sier Torunn.

God hjelp med dokumentasjon

En liten, men idyllisk tur på sykkel fra Tangvall sentrum i Søgne, finner vi en rutinert grise- og potetbonde. Her på de lune og solrike slettene produseres noen av landets tidligste poteter. I tillegg til store mengder tidligpoteter har han drevet med gris i 35 år. Jon Leif Eikaas er utvilsom en av mange rutinerte bønder i det norske landbruket. Vi tok kontakt med Jon Leif og stilte et par kjappe spørsmål.

Hvorfor valgte du å tegne HMS-avtale? «Jeg har hatt HMS-avtalen veldig lenge, og synes det er spesielt nyttig med besøket på gården», svarer Jon Leif. Han utdyper at det er viktig med en vernerunde for å avklare om ting er på stell. Han får også god hjelp med dokumentasjon og krav inn mot KSL. Tilslutt nevner bonden i Sommerveien at nå kan HMS-rådgiveren også kontrollere brannslukkerne på gården, noe som er veldig greit. En siste sak han nevner er at å krysse av for HMS-avtale i forsikringspapirene, hjelper med å oppnå topprabatt.

Holder øye med helsa

På Rødberg like sør for Vigeland, bare noen steinkast fra veien ut til Lindesnes fyr, ligger det toppmoderne fjøset til Simon Andrè Simonsen og Jannike Lea Nystøl. Her produseres det melk og kjøtt i nytt robotfjøs, og du kan også få kjøpt middagsbiffen i gårdsbutikken. Vi tok en telefon for å høre deres opplevelse av HMS-tilbudet.

På spørsmål om hvorfor de valgte å tegne HMS-avtale, svarer bonden at det handler om trygghet og at både han og kona har avtale fordi det er greit med en helsesjekk og oppfølging på helse, miljø og sikkerhet på gården. Det er mye en er utsatt for i bondeyrket, og det er viktig å ha kontroll på helsa. Simon har deltatt på praktisk HMS-kurs og Varme arbeider-kurs, og er også glad for HMS-besøket med vernerunde og hjelp med KSL og diverse dokumentasjon. Han sier at det er fort å se seg blind på ting hverdagen som det er godt å få råd om. De benytter seg alltid av tilbudet om helsesjekk fra BHT-en i Mandal. Tilbudet er veldig bra! Vi er utsatt for støv, støy og ulike belastninger i gårdsarbeidet. Det er derfor godt å få hjelp til å holde øye med helsa.