En ulykke i landbruket er en for mye

12.04.2016 (Oppdatert: 15.03.2017) Torleiv Roland

Med stress, lange arbeidsdager, stort arbeidspress i en travel tid blir forsiktighetsregler ofte glemt. Da er det størst sannsynlighet for at ulykker inntreffer.

SUPERMANN. Jeg er usårbar/ Ingenting kan skje med meg. Foto: Trygg trafikk i landbruket.

Bilde: SUPERMANN. Jeg er usårbar/ Ingenting kan skje med meg. Foto: Trygg trafikk i landbruket. 

Fra år 2000 til og med 2015 var det 125 personer som omkom i ulykker i landbruket.
I 2015 var fem dødsulykker i landbruket. I tillegg er det mange skader og nestenulykker.

 

Våren er ei tid bonden gleder seg til. Da våkner livet i jorda. Da fødes det nytt liv i sauefjøset. Da har vi lyse lange dager. Da regner bonden med å gjøre mange ting ofte på ei gang.

Husk at det er i travle tider som en ofte glemmer å ta forholdsregler.
Alvorlige ulykker med dødsfall eller alvorlige skader er hver for seg en tragedie. 16 % av ulykkene som rammer andre enn bonden rammer bondefamiliens egne barn, men i tillegg er det 5 % av ulykkene som rammer barn som er på besøk på gården.

Uoppmerksomhet og hastverk ligger bak
Uoppmerksomhet, hastverk og det at man tok en unødig sjanse er de grunnene som bøndene selv oftest oppgir som årsak til at ulykken inntraff. Dette kan tyde på at det er få konkrete tiltak man kan sette i verk for å hindre at ulykker skjer. Når bøndene blir spurt om hvilke tiltak de har satt i verk etter en ulykke er større aktsomhet det tiltaket som desidert oftest nevnes.

 

Trøtthet kan lede til ulykker
Det er ikke ukjent at det kan bli svært lange dager for bøndene, spesielt i onneperioder. Det er ikke overraskende at bonden overser trøtthet og prøver å få jobben gjort dersom avlingen står på spill. Men det er nettopp da faren for ulykker er størst. Kontinuerlig aktivitet, lange arbeidsdager og stress kan øke faren for trøtthet og dermed ulykker. Desto trøttere du blir, jo mindre blir oppmerksomheten, du tar større sjanser, reaksjonsevnen nedsettes og det er fare for at du kan sovne under arbeidet. Alt dette øker faren for at en ulykke kan skje. Du er tross alt gårdens viktigste ressurs, så vær bevisst sammenhengen mellom trøtthet og ulykker!

Noen tips for å unngå trøtthet
• Få nok søvn.
• Prøv å tenke på noe annet enn jobben etter at du har avsluttet for dagen. Engasjer deg i en aktivitet som får tankene vekk fra alt som skal gjøres neste dag.
• Spis sunt og regelmessig.
• Pass på å få nok drikke i løpet av dagen. Dehydrering kan føre til trøtthet.
• Ta korte pauser i løpet dagen.
• Gjøre noen strekkøvelser eller gå en kort tur dersom du har sittet lenge.
• Utnytt en regnværsdag til å hvile og lade opp batteriene.
• Vær spesielt oppmerksom dersom du allerede har en skade, funksjonshemming eller fysisk plage. Trøtthet kan da inntreffe mye raskere og risikoen for en sekundær skade øker.

 

Tenk sikring hele tiden - også i rutinearbeid
• Sørge for å sikre stiger, luker mm.
• Bruke sikring under arbeid i høyden.
• Sørge for sikker lagring og håndtering av kjemikalier
• Sørge for at deksler på kraftoverføringsaksler er i orden.
• Sørge for at det er nødstopp på aktuelle maskiner.
• Alltid bruke setebelte i traktor.

Når skjer ulykken og hvordan forebygge
• Alenearbeid
• Mangel på verneutstyr
• Økonomiske problemer, tidspress og tretthet
• Manglende oppmerksomhet, opplæring, informasjon og bort setting av arbeid, utgjør store risikofaktorer.
• Det er viktig å forsøke å fjerne risikoene. Hvis de ikke kan fjernes helt, kan man gjøre dem mindre ved å følge prosedyrene for sikkert arbeid.
• Bruk riktig verneutstyr, herunder personlig verneutstyr. Utfør aldri en jobb du ikke er kompetent til å gjøre.

Gode huskeregler for arbeid med maskiner og kjøretøy
• Stans maskinen før du begynner å jobbe på den. Kontroller at maskinen har stanset — ikke glem at det kan ta tid.
• Sikre deler som kan bevege seg eller rotere — for eksempel ved å bruke kiler eller støtter.
• Følg produsentens instrukser.
• Sett skjermingsdeksler på plass før maskinen startes.

 

Det er lettere å forebygge enn å reparere.
Landbrukets HMS—tjeneste kan gi deg gode råd
Nå er Landbrukets HMS- tjeneste blitt en del av Norsk Landbruksrådgiving


 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.