Ta prøve av husdyrgjødsla!

23.03.2020 (Oppdatert: 23.03.2020) Svein Lysestøl

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Prøveflaske og bestillingsskjema kan fåes på våre kontorer

Næringsinnholdet i husdyrgjødsla har vist seg å variere en god del mellom bruk. Næringsinnholdet vil naturlig avhenge av fôringa, men mellom ulike år med samme foring på ett bruk antas variasjonen å være liten. Tørrstoffandelen vil også variere mye i forhold til driftsopplegg og type gjødsellager. Det bør tas en prøve per gjødsellager. Flere som har fått analysesvar har måtte endre mineralgjødsling som følge av endrede forutsetninger knyttet til husdyrgjødsla. Feil gjødsling kan gi enten overforbruk av gjødsel eller lav avling som følge av underskudd på et eller flere av hovednæringsstoffene (NPK).

 

Prosedyre:

  1. Ta prøven når gjødsla er skikkelig omrørt.
  2. Bruk plastflaske med kork helst av typen med bred åpning og fyll opp minst med ½ liter gjødsel. Gjerne flaske som du får fra oss i NLR Agder.
  3. Frys ned prøven
  4. Fyll ut skjema (http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/naturgj0dsel.aspx )
  5. Normalt i grovfôrproduksjon velges pakke «basis». Forpakningen merkes med «gjødsel».
  6. Send inn prøven til Eurofins (tidlig i uka), eller lever prøven på et av kontorene til NLR Agder.
  7. Sett gjerne NLR Agder som kopimottaker (epost: agder@nlr.no).

 

Prøveuttak og innsending hos NLR Agder faktureres etter medgått tid. De fleste utfører prøveuttaket sjøl. Selve analysekostnaden belastes brukeren direkte og rimeligste pakke mht blautgjødsel har en pris på kr 995,- pluss mva.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.