Slangesprederdemo Lista
Medlem
⋅ Grovfôr

Økonomisk og klimavennlig husdyrgjødselhandtering

Best økonomi og minst klimabelastning oppnås med en husdyrgjødselhandtering som sikrer bra gjødseleffekt og maks besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.
NLR Agder
Avlingsregistrering NKH Svein i farta
Medlem
⋅ Grovfôr

God avling med enkle tiltak

Avling i eng er eit sentralt tema uansett mål og ambisjonar for gardsdrifta.
NLR Agder
JAT kompostfelt
Medlem
⋅ Grovfôr

Biorest og kompost i korn og gras

Etter to års feltforsøk har biorest gitt størst avlingsrespons i både korn og gras. Kornet er svært utsatt for legde ved bruk av full tillat mengde av biorest, vi anbefaler derfor halv mengde i korn.
NLR Agder
JKH plog
Medlem
⋅ Arter og sorter

Veien til suksess!

Det er kostbart å fornye enga, derfor er det lurt å gjøre det ordentlig når man først setter i gang.
NLR Agder
Innmarksbeiter sau GS
Medlem
⋅ Beite

Stell av innmarksbeiter gir produksjon

Innmarksbeiter er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen på mange bruk. Med gode gjerder og rett stell kan man oppnå en stor produksjon på mindreverdige og ulendte arealer.
NLR Agder
Kalkvogn Hoye
Medlem
⋅ Gjødsling

God lønnsomhet i kalking

Kalking av jorda fører til bedre jordstruktur, mer mikroliv og dermed et større næringsopptak for plantene. Ei godt oppkalka jord gir større avlinger og økt lønnsomhet.
NLR Agder
Saing av mais 15 mai 2020
Medlem
⋅ Grovfôr

Fôrmais – grovfôr og kraftfôr i ett

I 2020 har vi hatt et sortsforsøk med mais i Lillesand, og det er mange fôrenheter å høste fra maisen.
NLR Agder
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Grovfôr

Gjødsling nå på høsten til eng og beite

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel på åpen jord eller grasdekke er 1. september med unntak for noen kommuner helt vest i Agder. Sistefrist for spredning med nedpløying eller nedmolding er 1. november i hele Agder.
NLR Agder
AG forsoksfelt timotei vekstregulering 5
Medlem
⋅ Grovfôr

Teknikktips til slått av hestefôr

Til hest ønsker man som regel et fôr med relativt lavt innhold av energi og protein, og mye fiber. Grunnlaget legger vi ved gjødsling, der moderat gjødsling vil være med på å gi noe lavere innhold av protein.
NLR Agder
JAT gjenlegg Reddal gras gront
⋅ Grovfôr

Etablering av nytt gjenlegg

Gammel eng med lite kulturplanter gir dårlig avling og ofte ikke så god kvalitet. Utnytt potensialet som er på jordet.
NLR Agder
Ag plantevernmiddel web
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

En grundig brakking av grasmarka før den pløyes eller freses reduserer problemene med flerårige ugras i gjenlegget og de første engåra.
NLR Agder
JAT ugras meldestokk gjenlegg sproyteklar
⋅ Grovfôr

Sprøyting av gjenlegg

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe.
NLR Agder
Rundballer mange JASA
⋅ Grovfôr

Rett pris på rundballer gir mer avling

Det er i utgangspunktet markedet som bestemmer pris på rundballer. Men rundballer ligger ikke ute på børsen og det er stor forskjell på hva baller faktisk blir omsatt for. Kunnskap, bekjentskap, avstander med mer spiller inn.
NLR Agder
1 2