IMG 20220429 140356
⋅ Grovfôr

Handtering av fastgjødsel

Høye priser på mineralgjødsel og overskudd av organisk gjødsel gjør fastgjødsel mer aktuelt, også for de uten husdyr. Brukt riktig er dette en god næringsressurs med stor gjødselverdi, så sant man har spredeutstyr som sprer lite og jevnt nok.
NLR Agder
Fliegl fastgjodselvogn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utnytt fastgjødsla optimalt

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig også å utnytte fastgjødsla optimalt og å kombinere optimalt med mineralgjødsel. Med bra spredeutstyr som sprer små mengder tynt og jevnt, så kan du også ha god nytte av fastgjødsel på eng.
NLR Agder
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 skyting timotei
Medlem
⋅ Frøblandinger

Valg av jordbruksfrø til isåing og gjenlegg

Det er et rikholdig sortiment jordbruksfrø i markedet. Det er for de fleste mest aktuelt med ei frøblanding og valg av frø bør skje utfra lokale forhold, dyras behov og kløverandel for å redusere gjødselkostnader.
NLR Agder
JAT gjenlegg Reddal gras gront
Medlem
⋅ Grovfôr

Bruk av fôrerter i gjenlegg

Høy mineralgjødselpris har aktualisert ytterligere erter til dekkvekst i gjenlegget. Imidlertid vil valg av lokalitet, værforhold og god kalktilstand være avgjørende for resultatet.
NLR Rogaland
NLR Agder
Rauch mineralgjodselspreder jkh 2021
Medlem
⋅ Gjødsling

Slik sprer du mineralgjødsla presist

Mineralgjødsla er kostbar og inneholder konsentrert næring. Med optimalt tilpasset opplegg, bra utstyr og riktig innstilling, sikrer du at gjødsla spres jevnt på hele jordet og dermed gode avlinger og god lønnsomhet.
NLR Agder
JKH Slepeslangespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Ære være blautmøkka

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Her er noen gode råd på veien fram mot våronna.
NLR Agder
Ca O behov
Medlem
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
NLR Agder
Rundballer
Medlem
⋅ Økonomi

Hvordan møte økte gjødselpriser?

Råvareprisene øker, og mineralgjødsla er blitt betydelig dyrere. Da er det ekstra viktig å utnytte gjødsla optimalt. Heldigvis er det agronomiske tiltak som kan bidra positivt på grovfôrøkonomien.
NLR Agder
Ku pa beite av Karin Hansen Naerland NLR Agder 2021 03 04 143451
Medlem
⋅ Beite

Gjødsling av beiter på høsten

Beitene er nå på hell og gir ikke så mye mat som tidligere i vekstsesongen. Beiter som skal overvintre og være klare til vårbeiting neste år bør ikke tynes for hardt utover høsten, men beiting ut september er i utgangspunktet uproblematisk. En siste gjødsling før innvintring kan gi litt mer avling og mer protein.
NLR Agder
Nlr 36456479808
Medlem
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i slutten av august

Det har vært en god vekstsesong for gras i år, det fører til tidlig siste slått i gode tørkeforhold. Raigraset ser ut til å gi 4 slåtter. Det nærmer seg vekstavslutning for graset og det er viktig å legge til rette for en god overvintring, så enga kan gi gode avlinger neste år også.
NLR Agder
Harvetinder
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Teknikk haustgjenlegg

Et godt gjenlegg krever god teknikk.
NLR Agder
JAT kompostfelt grimstad biorest slamkompost biokompost
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Grovfôrsituasjonen i august

Vi er inne i en mer ustabil værtype, og høstingsforholdene syns nokså uoversiktige. For deg som enda ikke har slått 2.slåtten, står den for tur når været tilsier det.
NLR Agder
1 2 3 4 5