1 slatt 2020 timotei raigras
⋅ Grovfôr

Valg av frø til isåing og gjenlegg 2023

Det er et rikholdig sortiment jordbruksfrø i markedet. Det er for de fleste mest aktuelt med ei frøblanding, og valg av frø bør skje utfra lokale forhold, dyras behov og kløverandel for å redusere gjødselkostnader.
NLR Agder
Luserne Foto Ievina Sturite
⋅ Grovfôr

Økobondens gull

Biologisk nitrogenfiksering gjennom belgvekster gir viktig næring til plantene. I tillegg er husdyrgjødsel en viktig ressurs for økobonden. Det er også mye god næring i fôrrester og ødelagte rundballer.
NLR Agder
Langeland Gjodsling til hosthvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Praktiske tips når gjødsla er dyr

Mineralgjødsel er den største enkeltkostnaden i engdyrkinga. For mange er denne utgiften mer enn fordoblet sammenliknet med 2021. Dette gjør at du må bruke næringsstoffene der de gir mest uttelling.
NLR Agder
Husdyrgjodselspredning Svein Ivar
Medlem
⋅ Grovfôr

Skal du separere husdyrgjødsla?

Separering av husdyrgjødsla gir fordelar, men også ein del nye utfordringar. Om du vurderer å gjera det er transportavstand, lagervolumet ditt og spreiearealet viktige faktorar å ha in mente.
NLR Agder
NLR Rogaland
Gjenlegg med gronnfor
Medlem
⋅ Grovfôr

Dekkvekster i gjenlegg

Dekkvekst sås i hovedsak av to hovedgrunner: 1) For å øke avlingen i såingsåret. 2) For å holde ugraset bedre i sjakk.
NLR Agder
Slangesprederdemo Lista
Medlem
⋅ Grovfôr

Blautmøkkhandtering ved høy mineralgjødselpris

Mineralgjødselprisen har blitt noe redusert siden vi opplevde de skyhøye prisnivåene våren 2022. Med fremdeles høye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å disponere og utnytte husdyrgjødsla godt og kombinere optimalt med mineralgjødsel. Mye skjer fort – dette var status pr 6/2-2023.
NLR Agder
Gjodselfordelingsjekk
Medlem
⋅ Grovfôr

Gjødselvaresituasjonen i starten av 2023

Gjødselprisene har falt ved inngangen av nytt år, og er faktisk bare svakt høyere enn prisen i august når vi gikk ut med vår anbefaling om å kjøpe inn mineralgjødsla som skulle brukes nå til våren.
NLR Agder
Jens slar kloverfelt i iveland 22 07 2022 ibs
Medlem
⋅ Kløver

Rødkløver

Det var signifikant forskjell på 3.slåtten mellom de mest ytelsesrike rød-kløversortene og de minst ytelsesrike rødkløversortene. Det var ingen signi-fikante forskjeller på avling for 1.slåtten, 2.slåtten og totalavling.
NLR Agder
JAT timotei skyting gras eng
Medlem
⋅ Gjødsling

Fastgjødsel til eng

Fullgjødsel, kylling- og hønsegjødsel ga sikker bedre avling på førsteslåtten sammenligna med sau-, storfe og hestegjødsel. Sannsynligvis på grunn av mer lettløselig nitrogen for disse gjødseltypene. Forskjellene i andreslått og i totalavling var ikke statistisk sikre.
NLR Agder
1 2 3 ... 7