Ca O behov
Medlem
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
NLR Agder
Rundballer
Medlem
⋅ Økonomi

Hvordan møte økte gjødselpriser?

Råvareprisene øker, og mineralgjødsla er blitt betydelig dyrere. Da er det ekstra viktig å utnytte gjødsla optimalt. Heldigvis er det agronomiske tiltak som kan bidra positivt på grovfôrøkonomien.
NLR Agder
Ku pa beite av Karin Hansen Naerland NLR Agder 2021 03 04 143451
⋅ Beite

Gjødsling av beiter på høsten

Beitene er nå på hell og gir ikke så mye mat som tidligere i vekstsesongen. Beiter som skal overvintre og være klare til vårbeiting neste år bør ikke tynes for hardt utover høsten, men beiting ut september er i utgangspunktet uproblematisk. En siste gjødsling før innvintring kan gi litt mer avling og mer protein.
NLR Agder
Nlr 36456479808
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i slutten av august

Det har vært en god vekstsesong for gras i år, det fører til tidlig siste slått i gode tørkeforhold. Raigraset ser ut til å gi 4 slåtter. Det nærmer seg vekstavslutning for graset og det er viktig å legge til rette for en god overvintring, så enga kan gi gode avlinger neste år også.
NLR Agder
Harvetinder
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Teknikk haustgjenlegg

Et godt gjenlegg krever god teknikk.
NLR Agder
JAT kompostfelt grimstad biorest slamkompost biokompost
⋅ Dyrkingsråd

Grovfôrsituasjonen i august

Vi er inne i en mer ustabil værtype, og høstingsforholdene syns nokså uoversiktige. For deg som enda ikke har slått 2.slåtten, står den for tur når været tilsier det.
NLR Agder
Hostgjenlegg i august
Medlem
⋅ Grovfôr

Høstgjenlegg bør sås i august

I år er det mange som har en relativt tidlig 2. slått, og veldig mange, sjøl lenger inn i landet vil kunne få til høstgjenlegg. Høstgjenlegg i Agder bør sås innen utgangen av august.
NLR Agder
Rundballing S Ly
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i juli

Temperaturen i juli har vært svært høy, og mange slo andreslåtten i forrige uke. Det har ved kysten vært over 700 døgngrader siden midt i juni, og ca 500 døgngrader fra 1. juli. Dette innebærer slåttetid for 2. slåtten der den ennå ikke er tatt, og der det ble slått i juni.
NLR Agder
Innmarksbeiter sau GS
⋅ Økologisk

Gode slakteresultater uten bruk av kraftfôr

Ernst Ivar Oseassen driver med sau og salg av grovfôr på Lista i Farsund kommune. I et enkelt tallefjøs driver han kostnadseffektivt med om lag 100 v.f.s. Her produseres flotte lammeslakt helt uten bruk av kraftfôr. Utgangspunktet er god planlegging, god agronomi og grovfôr og beiter av god kvalitet.
NLR Agder
Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblanding til eng og beite

De nye frøblandinger gir like god avling som de tradisjonelle frøblandingene. Blandingen Agder kyst pluss hundegras den største avlinga i Kvinesdal, mens innlandsblandinga ga størst avling i Grimstad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
Medlem
⋅ Grovfôr

Sortsprøving fôrmais

Prospect har både høyest tørrstoffavling og antall fôrenheter per dekar, mens Ambition har størst stivelsesavling per dekar. De fire sortene fra Nordic maize breeding hadde alle lavest avling.
NLR Agder
Kompostfelt korn og grovfor 10 07 2019 IBS
Medlem
⋅ Grovfôr

Avlingsrespons ved bruk av kompost og biorest

Tre ulike felt med samme gjødsling viser at biorest alene og biorest optimalisert med kalium gir signifikant høyere avling enn de andre behandlingene. Dette gjelder også for feltet som ble sådd i fjor og som ikke har blitt gjødslet i år.
NLR Agder
Froblanding
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Kvalitetsutvikling i gras 2021

Den siste prøven ble tatt ut på Bygland mandag 14. juni. Det blir ikke tatt ut flere prøver nå i år.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Bladfaks med engrapp

Bladfaks og bladfaks med engrapp gav mindre totalavling enn timotei. Forskjellen var sikker for 1. slåtten. Det var også høyere avling der det var engrapp i tillegg.
NLR Agder
1 2 3 4