Tabellen blir oppdatert etterhvert som vi får nye prognosesvar, nyeste prognosesvar kom 2.juni og er tatt 27.mai. Siste prøver ble tatt 2.juni, i Hillestad og av vannet raigras i Melsomvik/Stokke.

Prognoseprøver fra 27.mai viser at blandingsenga på Melsom har falt litt fortere i kvalitet enn de andre engene, og er allerede nede på 0,90 FEm/kg ts 27. mai, det er også høy NDF. Raigraset har holdt seg bedre i kvalitet, men har en stor andel ufordøyelig fiber. Begge disse engene ble høstet forrige helg. I Sandefjord har utviklingen gått noe saktere, og det er en lavere andel iNDF. Proteinnivået i noen av prøvene er lave, og som vi skrev forrige uke gir tørke mindre mineralisering fra jorda og dårligere opptak av næringsstoffer i plantene. Vi ser at det vanna raigraset har en mye lavere andel iNDF, og er trolig lite stressa. Både det vanna og uvanna raigraset har fått ca. 12 kg nitrogen til vårgjødslinga.

I Hillestad ble det tatt prøver mandag og fredag forrige uke, graset holder fortsatt høy kvalitet. Fra mandag til fredag har FEm/kg ts sunket med snaue 0,01 per døgn. Noe som også er en fin tommelfingerregel nå. Det samme viser grovfôrmodellen for Ramnes. Den predikerer at det ved slått mandag 6.juni er 0,90 FEm/kg ts, og at den har sunket med ca 0,01 per døgn frem til det. Men jeg ser at det i enkelte enger kommer nok til å være begynnende skyting litt før det.

Normalt skyter grasartene i følgene rekkefølge:

Engrapp>Hundegras>Engsvingel>Flerårigraigras>Bladfaks>Timotei

Prognoseprover 020622
Skjermbilde BBCH gras
Skjermdump NIBIO

Under vises bildekarusell fra prognosehøstingene fra 13.mai-27.mai (Foto: N.Siles og J.Wiik, NLR Viken)

Raigras 13 mai Melsom
Raigras 13 mai Melsom. Tett og fin førsteårseng på litt lettere jordart. Fått ca 12 kg N på vårgjødslinga. 3 tonn biogjødsel + 20 kg 25-2-6 (i mangel på levering av opti NS)
Blandingseng 13 mai Melsom.
Blandingseng 13 mai Melsom. Ganske tett andreårseng dominert av raigras, timotei, med innslag av engsvingel, kløver og strandsvingel.
Raigras 3.årseng vanning 18.mai Melsomvik. Tett raigraseng.
Raigras 3.årseng vanning 18.mai Melsomvik. Tett raigraseng.
Raigras 18.mai Melsom
Raigras 18.mai Melsom
Blandingseng 18.mai Melsom
Blandingseng 18.mai Melsom
20220523 091242417 i OS
Timoteibasert blandingseng i Hillestad 23.mai. Andreårseng, litt tynn.
Blandingseng Sandefjord 27.mai
Blandingseng Sandefjord 27.mai
Blandingseng Melsom 27.mai
Blandingseng Melsom 27.mai
Raigras Melsom 27.mai
Raigras Melsom 27.mai

Årets prognoseprøver er finansiert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det gjør at vi kan være tettere på og ta flere prøver. I år er det ekstra viktig å få høstet grovfôr som holder høy kvalitet.