For å holde beitene i gang litt til kan det være aktuelt å gjødsle litt nå, det vil gi mer avling og økt proteininnhold. Aktuell gjødsling er 2-4kg N, som tilsvarer rundt 10-15 kg opti NS, eventuelt 22-2-12/22-0-12 på kaliumfattig jord som vil sikre god overvintring. Gjødsling etter 1. september har lite for seg, så det er siste frist nå. Det er ikke meldt noe nedbør av betydning den neste uka, men det er en del nattedogg som vil være med å løse opp gjødsla. Når vi kommer inn i oktober vil det være minimal vekst i beitene, og da bør man få inn dyra, også for å la beite få tid til å innvintre.

Ettårige beiter, eller beiter du vet skal fornyes til våren kan man tyne litt mer utover høsten og beite så lenge det er noe vekst. Men skal det brakkes nå i høst, må disse beitene avsluttes nå, slik at man får nok gjenvekst til brakking.

Beiter med ammeku og kalv

De fleste med ammekyr har vinter/vår kalving og nå er tida for å skille ku og kalv. Kalver på 6 måneder og eldre har svært lite av sitt næringsopptak fra melk nå og krever dermed mye energi fra graset. Mengden mat på beitene er svært synkende nå og dersom det i tillegg begynner å bli behov for tilleggsfôring er kalvene lavest på rangstigen og får det dårligste fôret. Det er absolutt en fordel å få kalvene inn på godt grovfôr og kraftfôr nå for å holde oppe god tilvekst. Det vil som regel alltid bli en liten dropp i tilvekst ved avvenning, men det er lurt å unngå at droppen allerede begynner på grunn av dårlige beiter. Kuene kan godt gå på beite noen uker til uten problem, deres energibehov er nå på vedlikeholdsbehov og det er godt å holde de i mosjon utover høsten.