Pussing virker bare på noe ugras

Pussing av gjenlegg kan være aktuelt, men er mest effektivt mot ugras med høyt vekstpunkt og virker dårlig mot høymole, vassarve, linbendel og pengeurt.

Luking av høymole i rotlausuka

Høymoleplantene som kommer fra rotbiter av gamle planter (store planter allerede igjenleggsåret) vil ikke bli borte med ugrassprøyting i gjenlegg og bør lukes! Luk vekk ugraset mens problemet ennå er overkommelig. Tiden rundt Sankt Hans er rotlausuka. Da er roten minst og lettest å få med opp.

Velg middel i forhold til ugrasbestand

Se over gjenlegget når graset begynner å spire og vurder om sprøyting er nødvendig. Sprøyt helst når ugraset har 2-4 blad og kløveren har minst ett trekoblet blad i tillegg til spadebladet. Valg av middel avhenger av type ugras som dominerer.

Aktuelle midler

Gjenlegg uten kløver, med eller uten korn som dekkvekst

- Ariane S, 200-250 ml. God mot frøplanter av høymole ved full dose. Temp. må være over. 12 grader for å gi god virkning. Kr 27 – 34,-

- Express SX, 0,75 g + klebemiddel. Svak mot frøplanter av høymole. Svingelarter kan hemmes/ tynnes, forbigående. Kr 6,-

- Express SX, 0,75 g + Flurostar, 60 ml. Mer allsidig ugrasvirkning. Kr 13,-

- Express SX, 0,4 g + Starane XL, 80 ml. Allsidig virkning. Kan gi bra effekt selv ved lavere temperaturer. Kr 20,-

Gjenlegg med kløver, med eller uten korn som dekkvekst

- MCPA, 100 ml, mot meldestokk, korsblomstra. linbendel og då. Kr 15,-

- MCPA, 50 ml + Express SX, 0,75g. Bare tillatt i rødkløver. Ikke klebemiddel. Kr 12,-

- MCPA, 50 ml + Gratil WG, 2 g. Vil hemme kløver, særlig hvitkløver, men og forbigående hemming av svingel. Noe bedre mot frøplanter av høymole enn Express + MCPA, men dårligere mot hønsegras, linbendel og vassarve m.fl. Kr 25-35,-

- MCPA, 35 ml + Basagran SG, 85 g. Tilsvarer tidligere Basagran M75. Skåner kløveren best. Kan skade svingelarter ved temperaturer over 18 grader. Kr 85,-

Vær obs på at de ulike midlene har forskjellige virkeområde. Sjekk valg av middel mot ugrasbestanden. Drøft gjerne med din rådgiver hva som er mest aktuelt i forhold til din ugrasflora. Gratil er noe mer skånsom mot kløveren enn Express og har litt bedre effekt mot høymole. Ariane S er kun aktuelt i gjenlegg uten kløver, og er dessuten eneste godkjente middel for sprøyting i ettårig raigras.

Husk forebyggende og mekaniske tiltak

Sørg for god jordstruktur og kalktilstand. Dette sikrer en rask og god etablering av graset og gir dårligere vekstforhold for enkelte ugrasarter. Unngå at ugras sprer seg fra kantsonene. Unngå gjødsling av kantene, og slå dem minst to ganger per sesong.