Det kan virke overveldende å skulle ta tak i sin egen produksjon når ting går sånn passe greit. Men har du et ønske om å heve kvaliteten på produksjonen din, har vi rådgivere du kan kontakte, og ulike verktøy som kan hjelpe deg.

God agronomi er kunnskap om hvilke tiltak som utgjør en forskjell. Her er det viktig å finne ut hvor du står nå, og hvor du ønsker å komme. En strategi for årets sesong, og kanskje begynne å legge grunnlaget for flere sesonger allerede nå er en god start. En produksjon som tar vare på de ressursene som legges inn i produksjonen vil også redusere klimautslipp, og øke bærekraften i produskjoen din.

I NLR Agder har vi mulighet for jevnlige besøk gjennom sesongen til en rabatert pris. Her fokuserer vi på dine behov.

I NLR har vi ulike tjenester som kan hjelpe deg på veien videre:

  • Gjødselprøve – tas på våren når du har startet omrøring. Gir deg en god pekepinn på hva du sprer ut på jordet. Resultatet brukes opp mot gjødslingsplanen.
  • Rådgivingsavtale – vi lager en statusrapport på gården, og hjelper å utarbeide en prioriteringsliste. Avtalen gir rabattert timespris utover 3 timer rådgiving.
  • Fôrprøver og NLR Surfôrtolken– vi tar fôrprøve av fôret ditt, og analysene legges til grunn for en tolking i NLR Surfôrtolken. Denne tolkingen kan være grunnlag for å optimalisere både gjødslingsplanen din, slåtteregime, fôrkvaliteten og fòringsstrategi. Selger du fôret kan dette være grunnlag for prissetting.
  • NLR Grovfôrøkonomi -gir deg tall på hva grovfôret ditt koster, og hvor i produksjonen du har mest å vinne.
Next level
Vi har laget et enkelt oppsett på ulike nivå i grovfôrproduksjonen. Finn ut hvilket nivå du er på, og hvor du vil.