Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Sproyteteknikk i gronnsaker AG 2021
Medlem
⋅ Teknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i rosenkål, hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. For god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar i gulrot.
NLR Agder
Ag forsok rodkal 1
Medlem
⋅ Grønnsaker

Planteavstand i rødkål

Forsøkene i rødkål viser at hodestørrelsen øker og salgbar avling går ned ved økende planteavstand. Optimal avstand ser ut til å være mellom 48-54 cm.
NLR Agder
Dysersproyte
⋅ Grønnsaker

Dyseforsøk i grønnsaker

Videoen viser dekningsgrad ved ulike dyser i rosenkål, hodekål og gulrot. NLR Agder har deltatt i forsøkene.
NLR Agder
Slangespredning med stripespreder Jan Karstein Henriksen
Medlem
⋅ Teknikk

Slik håndterer du blautmøkka når gjødselprisen øker

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Her er noen gode råd på veien fram mot våronna. Mye skjer fort – dette var status pr 21/3-2022.
NLR Agder
AG gronnsaker gulrot nematode rotsar syk skadedyr 4
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
Rodkalfelt i Reddal IBS 18 07 2019
Medlem
⋅ Grønnsaker

Planteavstand i rødkål

Hodestørrelsen øker ved økende planteavstand. Alle felt viste lik avling opp til 56 cm planteavstand, men avlingen pr daa går ned på 62 cm avstand. Det observeres ikke mer sopp ved liten planteavstand.
NLR Agder
NLR Øst
AG agurk finland Juni 2010
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sortsutprøving

Proscore er en ny frilandsagurk som er svært lovende, og vi ønsker å prøve den videre. Hvitkålsortene Thyfon og Kilaplon imponerte. Report gav også gode avlinger. Rødbetesorten Pablo var flott og rund. Den ønsker vi å prøve ut videre til industri.
NLR Agder
Ag gronnsak kurv
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grønnsaker

Plante/såtabell for grønnsaker
NLR Agder
Gronn
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
K Jolmark sept 1029 IBS
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører.
NLR Agder
AG rodkal
Medlem
⋅ Grønnsaker

Gjødsling i rødkål

Vi har i tidligere år hatt store problemer med bladrand og mener at gjøds-ling er en viktig årsak til bladrand, samens med klima og sort. Vi ønsket å framprovosere bladrand på rødkålen vha. ulike gjødslingsstrategier, men det ble lite angrep.
NLR Agder
Ag rodbeter markdag 2
Medlem
⋅ Grønnsaker

Gjødsling til industrirødbeter 2014-2016

Det er gjort svært lite på gjødsling med avlange rødbeter de siste tiårene i Norge. I 2014-2016 har vi fått grøntmidler fra NLR til å se på dette.
NLR Agder
NLR Øst