Det er en kostnad pr. plante, men vi ønsker ikke kål som her for tung å handtere, derfor er 64 cm for stor planteavstand på disse to hvitkålsortene. Det observeres ikke mer sopp ved liten planteavstand.

Det har ikke vært undersøkt planteavstand i hvitkål på mange år, og vi ser at det er lik praksis i Østfold og Agder. Vi dyrker andre sorter nå enn tidligere og vi trenger å vite hva vi skal anbefale. I 2022 hadde vi fire like forsøksfelt, to i NLR Agder og to i NLR Øst, fire ledd, tre gjentak. I feltene har Agder dyrket sorten Kilaplon, mens Øst har dyrket Elastor.

Bilde 1 planteavstand i hvitkal
Bilde 2 planteavstand i hvitkal

Feltvert

Planting

Høsting

Finansiert

Bjørn Elvestad, Råde

19. mai

19. oktober

NLR Grøntsatsingsmidler

Ole Konrad Fløgstad, Rygge

30. mai

20. oktober

Geir Delin, Grimstad

12. mai

15. september

Ole Didrik Steensohn, Grimstad

18. mai

15. september