Gjødsling og kalking etter 1.slåtten

12.06.2020 (Oppdatert: 12.06.2020) Svein Lysestøl, Josefa Andreassen Torp

Mange har nå 1.slåtten i hus og puster lettet ut. Det ser ut til å være gode avlinger og gode fortørkingsforhold som vil sikre god ensilering av fôret. Men før dere tar en velfortjent pust i bakken, få ut gjødsla igjen.

Flere slåtter krever at du kjører ut gjødsla raskt etter slått. Foto: Dagfinn Ystad, NLR Østafjells

Når førsteslåtten er ferdig gjelder det å få ut husdyrgjødsla raskt. Optimale spredeforhold er lite vind og litt nedbør for å minske nitrogentapet. Den neste uken er det hovedsakelig meldt stor sol og også en del vind, i en slik situasjon bør en vurdere om en skal øke mineralgjødslinga for å få kompensert for det nitrogenet som tapes, ca. 2-3kg ekstra nitrogen per dekar. Det er viktig å være klar over at gjødslingsplanene normalt tar hensyn til middels forhold. Selv om det ikke er meldt mye nedbør framover i Agder, bør en vurdere å få ut mineralgjødsla også, nattedogg vil i noen grad kunne bidra til å gjøre i hvert fall nitrogenet i mineralkorna tilgjengelig.

Man regner ca. 5-6 uker mellom 1. og 2.slåtten, ved slått rundt begynnende skyting, og anbefalingen er å gjødsle 5-6 uker før slått, så i praksis vil det si rett etter slått. Nitrogentapet fra mineralgjødsla er lite og tillegges normalt liten vekt. Vanligvis overstiger ikke dette tapet mer enn 10%. Organisk pelletert gjødsel som "Helgjødsel" f.eks. stiller seg litt annerledes, da det er avgjørende å ha nedbør i etterkant av spredning.

Nitrogenbehovet til 2. slåtten er på nyere enger ca 10-11 kg og kaliumbehovet dekkes stort sett av 2-3 tonn husdyrgjødsel av storfe. De fleste vil kunne bruke Opti NS 27-0-0 (4S) i tillegg til denne mengden storfegjødsel. 

 

Kalking

Kalking kan også være et aktuelt tiltak rett etter førsteslåtten, men det er viktig at det ikke kommer mye gjenvekst før kalken blir spredt, for ellers kan kalkrester på graset ødelegge for ensileringen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.