WRH morell pa hogetveit
Medlem
⋅ Frukt og bær

Positive helseeffekter av bær

Alle grønnsaker, bær og frukt inneholder fiber, næring, mineraler og vitaminer, men mørkfargede bær har i tillegg rikt innhold av mange ulike kjemiske forbindelser som opprettholder god helse og beskytter mot alvorlige og kroniske sykdommer.
NLR Agder
Jordbaerkurs web
⋅ Frukt og bær

Viktige nyheter og tips for bær og frukt

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern i frukt og bær, nytt om jordbærsorter og at NLR Agder for andre år kan tilby gjødselplan for rett gjødselblanding til substratproduksjon i jordbær og bringebær.
NLR Agder
IMG 94265 jkh
⋅ Frukt og bær

Erfaringer med noen nye jordbærsorter

På Sørlandet prøves ut nye jordbærsorter. De virker interessante, men vi trenger mere erfaringer med disse før vi kjenner egenskapene godt nok.
NLR Agder
Langskuddbringebaer ved innpotting JG Lunden AV
⋅ Frukt og bær

Langskuddbringebær i substrat

Produksjonsklare langskudd av bringebær som pottes inn om våren, gir god avling samme sesong. Dette er en ny og lønnsom dyrkingsmetode med faglige utfordringer.
NLR Agder
Morell frost blomst
⋅ Frukt og bær

Viktige nyheter for bær og frukt

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern, planting av jordbær, frostsikring i blomstring i moreller og tiltak mot bakteriekreft i moreller.
NLR Agder
Tore
⋅ Frukt og bær

Ulik bladgjødsling i hageblåbær på friland

Etter ett års prøvinger viser resultatene økt salgsavling ved tilførsel av organisk gjødsel og bladgjødsel hos sortene Bluecrop og Spartan. Toro gav ingen avlingsmessig respons på slik behandling. Ulike gjødslingsstrategier gav ingen endring i bærstørrelse. Toro gav generelt høyst avling og hadde størst bær.
NLR Agder
Morellblomst
⋅ Frukt og bær

Nyheter om plantevern i bær og frukt

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.
NLR Agder
Blabaer Toro S Trygsland
⋅ Frukt og bær

Soppbekjempelse i hageblåbær?

I forskingsprosjektet «Økt norsk produksjon av hageblåbær» 2015 – 2018 arbeider vi med å få til sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av hageblåbær.
NLR Agder
WH Moreller kartfall 5
⋅ Frukt og bær

Frostvanning på plasttunnel i moreller

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.
NLR Agder
JKH radsproyting med jordbaerbom
⋅ Bær

Optimal sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr i jordbær

I perioden 2010–2016 ble det gjort omfattende testkjøringer med fysisk måling av sprøytedekningsgrad i ulike plantebestandsstørrelser ved ulike sprøyteinnstillinger, kjørehastigheter og dyser. I OptiBærprosjektet 2016–2018 har vi i tillegg prøvd ut en del sprøytescenarier for å finne hvilken dekningsgrad av sprøytevæske som må til for å oppnå god biologisk effekt mot gråskimmel og veksthusspinnmidd.
NLR Agder
1 2