Endringer for plantevernmidler

 • Ikke lenger lov å bruke i bær og frukt: Reglone, Ridomil Gold Granulat, Rovral og Duplosan Super. Bortfall av Resistim betyr at vi nå bare har lov å bruke Aliette i jordbær og bringebær før blomstring og etter høsting. I jordbær kan Aliette brukes uten at det spesielt er påvist sykdommer mens i bringebær kan Aliette brukes før blomstring og etter høsting bare der det er påvist Rød Rotråte. Bruk og lagring av Reglone er ikke tillatt.
 • I utfasing og sluttsalg:
  • Skadedyrmiddelet Calypso. Brukt i eple, pære, plomme, kirsebær, jordbær, bringebær og ribes. Har mistet godkjenningen. Tillatt solgt t.o.m. 3. november 2020 og bruk t.o.m. 3.februar 2021.
  • Skadedyrmiddelet Envidor. Brukt i jordbær, bringebær, ribes, kjernefrukt, plomme og morell. Godkjent til 31. juli 2021. Deretter utfasing.
  • Soppmiddelet Luna Privilege. Brukt i kjernefrukt. Godkjent til 31.desember 2020. Deretter trolig utfasing.
 • Middel som det søkes dispensasjon for i 2020:
 • Soppmidlet Luna Sensation til bruk i jordbær på friland mot meldugg og gråskimmel. Søknaden er ikke avklart per mars 2020.
 • Soppmidlet Delan Pro til bruk i solbær, rips og stikkelsbær. Søkes dispensasjon eller minor use. Søknaden er ikke avklart per mars 2020.
 • Nye plantevernmidler med ordinær godkjenning:
  • Requim prime: Nytt biologisk preparat for veksthus mot kvitfly, midd og trips. Godkjent i bl.a. jordbær.
 • De nyeste Minor Use godkjenninger:
  • Raptol: Godkjent mot skadedyr/bladlus i bringebær på friland. Naturlig pyretrum og rapsolje. Kontaktvirkende middel som virker raskt.
  • Teppeki; Godkjent mot bladlus fra før blomstring i plomme. Skånsom mot nyttedyr.
  • Movento; Godkjent mot skadedyr i jordbær på friland, i tunnel og veksthus
  • Thiovit; Godkjent mot mjøldogg, bladmidd og solbærgallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i veksthus og tunnel + solbær i tunnel.
  • Steward; Godkjent mot gnagende skadedyr i plomme, kirsebær, bringebær, bjørnebær, rips, stikkelsbær, solbær og blåbær.
 • Movento ble godkjent 2019 i jordbær mot veksthusspinnmidd, jordbærmidd og kvitfly. Det kan brukes 4 – 7 dager før blomstring. Midlet er systemisk og bør brukes i stedet for Endvidor. Virkningen mot spinnmidd er god og selv om virkningen mot jordbærmidd er noe redusert, så har vi ikke andre midler som virker mot jordbærmidd før blomstring.

Omtale av noen nyere aktuelle jordbærsorter

Flair jkh

Flair er svært tidlig med modningstid 10-14 dager før Korona. Svakt voksende sort, men med veldig lange blomsterstilker og lange bladstilker. Og er utsatt for frost i blomstringsfasen. Moderat avlingspotensiale på 1-1,5 tonn pr dekar som gjør at en må bruke store planter som må plantes rimelig tett. Passer godt for tunnel produksjon både i jord og substrat, men har gitt gode resultater også på tidlig friland. Sorten er tolerant mot rotsykdommer og meldugg. Krever god oppfølging ved planting siden rotsystem er dårlig utviklet hos unge planter. Nødvendig oppfølging med jern og sink. Ekstra oppfølging med vann når karten kommer en bør bruke ca. 30-50% mer vann enn hos andre sorter. Bær har noe ujevn form er relativt faste med fin rød farge og middels god smak. Enkel å plukke. Den har god holdbarhet. Størrelse faller noe utover plukking. Hoveddelen av avlinga kommer i løpet av 2,5-3 uker, men kan plukkes lenge. (ca 4 uker). Bør vinterdekkes. Ved tidligdriving bør en fjerne duken når blomsterstengelen er ca 0,5 cm.

IMG 94265 jkh

Sonsation. Meget aktuell sort for friland med og uten fiberduk til tidligdriving. Den er mye mer robust i regnevær enn Sonata og tåler varme godt. I noen felt 1-2 dager senere enn Sonata, i andre felt 5-6 dager senere enn Sonata. Plantene har vekstkraft og ligner Sonata, men Sonsation er betydelig svakere mot meldugg – den får ikke mye meldugg på bladene, men får fort meldugg på bærene. Går ikke i økologisk i tunnel. Bare aktuell i tunnel ved svært god melduggoppfølging med overvanning. Må som Sonata ha ekstra næring med sink, jern og magnesium. Ganske like bær, avling og plukkehastighet til Sonata. Bærene er store, jevne, runde og fine og smaken er rimelig ok og smaker bedre enn Sonata hvis bærene er bra modne. Klarte seg fint i varmen i 2018. Den er mye mer værbestandig enn Sonata, da Sonata ble skjemt etter regnvær, så var Sonsation like fin. Aktuell på friland og ser ut til å tåle tidligdriving under duk

Susette jkh

Saga. Norsk sort på veg inn. Saga klarer seg godt i varme i 2018 og også ganske bra i fuktige forhold. Aktuell frilandssort å prøve mer også hos oss. Tidlighet som Korona/Sonata. Litt åpen lys plante, middels vekst, men med litt lange bladstilker. Må tilleggsgjødsles med magnesium, sink og jern. Sterk mot meldugg, middels/svak mot rotstokkråte og middels mot gråskimmel. Middels avlingsnivå av middels store bær. Rimelig faste bær, men "skuldrene" på bæret kan være svake. Lett å hamse. Ok smak når den er moden. Meget bra indre farge - kombinasjonssort som egner seg som spisebær og til kokt syltetøy. Bra overvintringsevne.

Faith jkh

Faith Tidlighet som eller litt senere enn Florence. Opprett litt åpen vekst. Ganske vekstkraftig så den må gjødsles moderat for å få luft og lys i plantene så bærene blir mer robuste. Normal bladgjødsling, men må ha ekstra jern. Bærene kan være noe sensitive for regn på friland. Rimelig sterk mot meldugg og fungerer bra i tunnel. Bra avling og lang plukkesesong. Veldig god smak, smaker skikkelig godt norsk jordbær. Rimelig faste jevne bær med fin presentasjon i korgene. Kan være noe sensitive for regn på friland. Kan ha litt svak skallkvalitet, og kanskje noe kort lagringsevne særlig i tett bestand. Sorten har til nå vist bra overvintringsevne, men den bør vinterdekkes.

Andre nyere jordbærsorter

Dahli: Ny sort til prøving, tidlighet som Flair. Sterk mot meldugg. Har konsentrert tidligavling med rimelig store jvene bær. Middels smak. Bare produksjonsklare planter.

Malwina: Meget sen sort ca 1- 2 uker senere enn Florence. Svak mot meldugg – må ha god oppfølging med sprøyting. Middels avlingsnivå av middels store bær. Bærene er litt mørke, men smaker kjempegodt.

Gjødselplan for substratproduksjon av bær.

Som et nytt produkt fra 2019 tilbyr vi nå også gjødselplanlegging for de som driver med/skal i gang med substratproduksjon av bær. Substrat produksjon er som regel en ettårig produksjon. Ved substratproduksjon står ikke plantene i jord, men de plantes inn i torv, kokos, perlite eller en blanding av disse. En bringebærplante pottes som regel inn med ca 1/3 av hver av disse produktene. Plantene tilføres en fullstendig næringsløsning ved hver vanning gjennom hele produksjonsperioden. Disse næringsløsningene skal ha forskjellig sammensetning avhengig av bærslag og hvor i produksjonsperioden du er. Vi lager oppskrift til to stamløsninger i kar/tønner med gjødsel som tilføres vanningsvannet. For å kontrollere gjødselnivået ut til plantene måler vi ledetallet (Lt) i vannet. Lt sier oss noe om hvor tett det er med ioner i vannet. Ioner oppdages av røttene til plantene ved utveksling, ioner i vann fører til en ledningsevne/ konduktivitet. Jo flere ioner, jo høyere ledningevne (Lt). Ledningsevnen påvirkes av ionekosentrasjonen i stamløsningene, vannkvalitet, temperatur og pH.

For å få til en optimal substratproduksjon av bær må du passe nøye på ledningevne, pH, og vanningshyppigheten i feltet. Før oppstart av denne type produksjonen bør det tas ut en vannprøve så man vet hva slags påvirkning vanningsvannet har på Lt. Med en vannprøve som vi legger til grunn sammen med behovet til den veksten du skal dyrke kan vi hjelpe deg å lage en oppskrift som brukes i produksjonen. Dette gir deg et godt grunnlag for en vellykket produksjon av bær. Ta kontakt med Anne for utarbeiding av slik substratgjødselplan.