AG nyspirt korn 1
Medlem
⋅ Frøavl

Frøblandinger og såkorn

Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkere og såkorndyrkere. Det er likevel god tilgang på frø. Det er noe begrenset mengde med havre.
NLR Agder
NLRA pa besok i Hognes nye kornsilo 2020 ibs
Medlem
⋅ Frøavl

Satsing på mathavre og engfrø i Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder etterspør mer engfrø fra regionen, og Agder kan øke sin andel av rein havre til møllene som produserer glutenfrie produkter.
NLR Agder