Jens slar kloverfelt i iveland 22 07 2022 ibs
Medlem
⋅ Kløver

Rødkløver

Det var signifikant forskjell på 3.slåtten mellom de mest ytelsesrike rød-kløversortene og de minst ytelsesrike rødkløversortene. Det var ingen signi-fikante forskjeller på avling for 1.slåtten, 2.slåtten og totalavling.
NLR Agder
AG nyspirt korn 1
Medlem
⋅ Frøavl

Frøblandinger og såkorn

Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkere og såkorndyrkere. Det er likevel god tilgang på frø. Det er noe begrenset mengde med havre.
NLRA pa besok i Hognes nye kornsilo 2020 ibs
Medlem
⋅ Frøavl

Satsing på mathavre og engfrø i Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder etterspør mer engfrø fra regionen, og Agder kan øke sin andel av rein havre til møllene som produserer glutenfrie produkter.
NLR Agder