Fôring av ammeku

27.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2019) Josefa Andreassen Torp

Få en oversikt over mengden grovfôr du har og hvilken kvalitet. Dersom grovfôr er en begrensende faktoren er det viktigst av alt at man har minst en eteplass per dyr.

Ammeku fôret på halm. Foto: Josefa Andreassen Torp

Fôrkvalitet

Vekstsesongen 2018 har bydd på mange bekymringer, og selv om vi er godt inne i innefôringssesongen nå, kan det fortsatt oppstå nye bekymringer. Er du sikker på at du har nok grovfôr til hele innefôringssesongen? Og hvordan er kvaliteten?

Mange fikk tatt en tidlig første slått i år, men til tross for tidlig slått og høy energikonsentrasjon viser fôranalysene at fordøyeligheten er lav. Dette skyldes høy andel ufordøyelig fiber, som er en naturlig «reaksjon» hos planten ved tørkestress. I tillegg til dette er innholdet av fordøyelig fiber lav, det vil si at man må passe på at det blir nok fiber i rasjonen. Dette kan løses med tilleggfôring av f.eks halm. På den andre siden er det mange som nå fôrer med frøhøy og ubehandlet halm. Disse fôrslagene har så å si ingen protein og så mye ufordøyelig fiber at det er fare for forstoppelse, derfor er det nødvendig med noe ekstra tilførsel av både energi og protein for å holde vommikrobene i gang. Da enten via et næringsrikt grovfôr hvis man har det, eller kraftfôr. Aktuelle kraftfôr er f.eks Ammeku konsentrat fra FKRA eller Byggrøpp fra Fiskå. Disse dekker kuas protein-, mineral- og vitaminbehov.

Grovfôrerstattere

Dersom man har for lite grovfôr til å dekke kuas energi- og proteinbehov er det mulig å redusere grovfôrtildelingen med inntil 50 %, mer er ikke å anbefale fordi vomma trenger grovfôret til å fungere optimalt. Det resterende energi- og proteinbehovet kan så erstattes med kraftfôr, og da f.eks Formel fiber grovfôrmangel fra FKRA eller Fibermix fra Fiskå. Andelen kraftfôr blir såpass liten at kua fortsatt har mulighet til å ta opp store mengder grovfôr, derfor må man fysisk begrense tilgangen på grovfôr. Dersom du kun har "råd" til å gi kuene 6 kg halm per dag, så er det det de får, pluss kraftfôr. Dette kan skape litt uro og misnøye i fjøset, men man må prøve seg litt fram og se hvordan man klarer å få det til å fungere.

Fôrprøver og fôrplan

Selv om vi er godt inne i innefôringssesongen og du fortsatt ikke har helt overrsikten over hvor mye fôr du har, kan vi hjelpe deg. Det kan være veldig lurt å ta et par fôrprøver for å få en oversikt over hva rundballene inneholder, samtidig som hvis man veier ballene får vi et godt bilde av hvor mye fôr man disponerer. Deretter kan vi sette opp en fôrplan med hvordan du best kan fordele det fôret du har. Nå gjennom vinteren bør man bruke det minst næringsrike fôret man har. Behovet for energi til drektighet er størst de siste 8-10 ukene, men det er også her man må passe på at kalven ikke blir for stor for å unngå kalvingsvansker. etter kalving øker behovet ytterligere på grunn av melkeproduksjon og her bør man ta i bruk det beste fôret man har, og eventuelt tilleggsfôre ved behov.

 

Følg med på dyra

Som en ekstra sikkerhet for at denne innefôringssesongen skal gå bra, anbefaler vi å bruke litt ekstra tid i fjøset og følg med på dyra. Se på avføringen om den er fast nok eventuelt for fast. Følg med på holdet. Se på dyra om de ser tilfredse ut. Sjekk også at dyra får nok vann!

 

Ønsker du å diskutere opplegget ditt er vi mer en villige til å være diskusjonspartnere.

 

 

 

 

Advarsel mot ensidig fôring med ubehandlet halm og frøhøy

Den lange perioden med tørke i store deler av Nord Europa sommeren 2018 har som kjent fått konsekvenser for grovfôravlinger, og det blir gitt mye halm og frøhøy som erstatning. Ubehandlet halm og frøhøy har lav fordøyelighet og lavt innehold av tilgjengelig protein. Mikrobene i drøvtyggernes vom har store problemer med å bryte ned fiberen i halmen og nyttiggjøre seg nødvendige næringsstoffer. Flere titalls storfe er når dette er skrevet blitt syke etter å ha fått mye ubehandlet halm, eller frøhøy. Av disse tilfellene er, det vi kjenner til, ca. 15 voksne kjøttfe døde. Obduksjonsresultater utført på flere dyr viser forstoppelse i bakre mageavdelinger (bladmage og løpe) og dyrene har som regel strøket med som følge av komplikasjoner til forstoppelsen.

Av hensyn til disse erfaringene finner vi det nødvendig å gå ut med denne advarselen. Ensidig fôring med ubehandlet halm eller frøhøy er ikke tilrådelig. Kornhalm bør behandles (f.eks. med ammoniakk) for å gjøre fiberen mer fordøyelig. Frøhøy må derimot ikke behandles med ammoniakk på grunn av faren for dannelse av giftstoffer ( 4-Methylimidazol og beslektede stoffer). Kraftfôrblandinger som passer til halm, eller frøhøy vil forsyne vommikrobene med protein og andre næringsstoffer foruten nødvendige mineraler, som det ofte blir mangel av ved halmfôring. Grassurfôr av god kvalitet vil også hjelpe mikrobene. I tillegg vil kutting av halmen redusere sjansen for forstoppelse.

Ta kontakt med deres rådgivere på fôring. De har en sentral rolle i å hjelpe den enkelte produsent å kombinere fôrslag slik at dyrenes helse og produksjon blir ivaretatt.

 

Odd Magne Harstad, professor Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

Asgeir Svendsen, fagsjef storfe, Nortura

Ingunn Schei, spesialrådgiver, TINE forskning og kompetanse

Sveinn Gudmundsson, spesialveterinær storfe, Veterinærinstituttet

Aksel Bernhoft, fagansvarlig fôrtrygghet, Veterinærinstituttet

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.