Fôråret 2019

27.11.2019 (Oppdatert: 28.11.2019) Josefa Andreassen Torp

Slåtteværet har vært utfordrende i 2019 og generelt sett er fôrprøvene preget av sent slått grass med lav fordøyelighet. Likevel var det en del som var på hogget og klarte å få et energirikt fôr med høy fordøyelighet.

Kyr på beite, Foto Josefa A Torp

Det er tatt ca. 300 fôrprøver til sammen av 1. og 2. slåtten i Agder og alle blir samlet i en felles database for hele landet. Alle prøvene går i ett, uansett om det er høy eller surfôr og det er et gjennomsnitt av de prøvene som er sendt inn.

 

Generelt er fôret godt fortørka med gjennomsnittlig tørrstoffprosent på 35% for førsteslåtten og 40% på andreslåtten. Dette gjelder for hele Agder. Det foreligger ingen statistikk for 3.slått enda. Proteininnholdet er innenfor optimale verdier på 130-170g/kg tørrstoff. Dette tyder på at gjødslinga er optimal i forhold til avling, så kanskje litt vel sterk gjødsling i utgangspunktet. Fordøyeligheten er svært lav, både på første og andreslåtten, ca. 70%. Dette er et resultat av sen slått. Grunnen til sen slått var hovedsakelig været, men de som var på hogget fikk likevel et fôr med høy fordøyelighet.

 

Trolig er det mange som kjenner seg igjen i det gjennomsnittlige fôret med lav fordøyelighet. For at dyra skal produsere både kjøtt og melk må det suppleres med en god del kraftfôr hvis man ikke har annet bedre grovfôr å supplere med.

 

Surfôrtolken

Har du tatt ut fôrprøver, men ikke gjennom oss, kan vi tolke resultatene for deg i Surfôrtolken. Da ser vi hovedsakelig på dyrkinga i forhold til gjødsling, ensilering og slåttetidspunkt, og kan komme med forslag til forbedringer for neste år. Vi kommer også med noen fôringsrelaterte råd. Men været kan vi dessverre ikke gjøre noe med.

 

Fôringstilpasninger til sau og ammeku

Sau

Paringa er nå godt i gang og da gjelder det å holde samme fôringa gjennom hele paringa og opp mot 6 uker etter paring. Fortrinnsvis bør man bruke av det beste grovfôret på denne tida slik at søyene er i positiv energibalanse for at flere egg skal feste seg i børen. Det kan være en fordel å spare det tørreste fôret til lamminga, både for å holde miljøet i fjøset så tørt som mulig for å unngå høyt smittepress mellom lammene, men også for at søya ikke skal bli for tung i vomma. Dersom dette fôret ikke er det mest energirike, bruk mer kraftfôr hvis nødvendig.

 

Ammeku

De fleste som driver med ammeku har kalving på våren og på denne tiden av året er kua kommet inn fra beite og kalvene er skilt i fra. Kua er i mindre aktivitet og det er hovedsakelig vedlikeholdsfôring som gjelder fram mot kalving. I denne perioden har ammekua et svært begrenset energibehov. Ved kalving ca. 1. mars har ei ku på 650kg behov for ca. 5,5Fem fra innsett til jul, for så å øke gradvis opp mot 8Fem i februar. Dersom kua er i godt hold er det nå på denne tida fram mot jul man skal justere holdet, det er absolutt en fordel for å få lette kalvinger til våren. Kua har et stort opptak av fôr, ca. 10 kg tørrstoff per dag. For å dekke vedlikeholdsbehovet trenger grovfôret kun å ha en energikonsentrasjon på 0,55Fem/kg ts. Dersom man har "sterkere" fôr enn dette blir kua overfôret og legger dermed på seg, derfor er det kanskje nødvendig å drøye grovfôret med litt halm, eller begrense tilgangen noe.

 

Husk vitaminer og mineraler

Både for sau og ku er det viktig å huske vitaminer og mineraler. Disse har veldig viktige oppgaver i kroppen og kan være med på å begrense en del sykdommer, blant annet melkefeber og graskrampe. Samtidig er det flere mineraler som virker inn på skjelett og muskler og ikke minst den glatte muskulaturen som for eksempel vom, livmor og spener.I forbindelse med kalving er det viktig at livmora klarer å trekke seg ordentlig sammen, at spenene klarer å trekke seg sammen slik at det ikke blir lekkasjer og lett tilgang for bakterier. Mineraler og vitaminer er som regel en billig forsikring.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.