Bruk av ensileringsmidler

29.05.2019 (Oppdatert: 29.05.2019) Jan Karstein Henriksen

Ensileringsmiddel er en forsikring for å få en vellykket surfôrgjæring, men det er viktig å velge riktig middel og bruke riktig dosering.

Grasaat plus er et aktuelt middel å bruke ved fortørket gras.

Ensileringsmidler deles inn i fire hovedkategorier; syrebaserte midler, andre kjemiske midler, biologiske midler og midler som øker aerob stabilitet. Her er en kort oversikt over de ulike midlene som kan brukes med anbefalt dosering.

Syrebaserte midler:

Syrebaserte midler virker fermenteringshemmende ved at de senker pH og stopper ånding i graset. Dette forhindrer varmgang og tilrettelegger for oppformering av melkesyrebakterier som igjen vil senke pH ytterligere. Dette vil føre til at sukkeret blir bevart i fôret og opprettholder god smakelighet.

GrasAAT Lacto – til direktehøstet gras til silo og rundballer. Dosering 3-5l/tonn gras. Ikke godkjent i økologisk lenger.

GrasAAT plus – til fortørka gras >25% tørrstoff. Kan brukes i silo og i rundballer opptil 45% tørrstoff. Dosering 3-5l/tonn gras.

GrasAAT SX – til moderat til godt fortørka gras opptil 55% tørrstoff. Godkjent til økologisk produksjon. Dosering 3-5l/tonn gras.

GrasAAT EC – til direktehøstet økologisk gras. Nyhet 2016. Dosering: 3-5l/tonn gras.

Maursyre 85% - til direktehøstet gras som legges i silo. Godkjent til økologisk produksjon. (Ofte bestillingsvare). Dosering 3l/tonn gras.

Andre kjemiske midler:

De kjemiske Kofasil-produktene hemmer gjæring og oppformering av uønskede bakterier. De inneholder bakteriedrepende stoffer som hindrer oppformering av smørsyrebakterier og andre uønske bakterier (listeria, coli), men ikke melkesyrebakerier. Disse midlene egner seg derfor godt ved sporeproblematikk.

Kofasil LP – til direktehøstet og lite fortørka gras. Dosering 2,0 – 3,5l/tonn gras.

Kofasil Ultra – til moderat til sterkt fortørket gras opptil 65% tørrstoff.

Biologiske midler:

Biologiske midler virker stimulerende på gjæringa og består vanligvis av en eller flere kulturer med melkesyrebakterier i kombinasjon med enzymer som vil gi en naturlig, rask oppformering av melkesyrebakterier, og på den måten senke pH i plantematerialet.

Kofasil Lac – pulver som vannes ut. Dosering: 1-2 liter/ tonn gras. Bestillingsvare. Godkjent til økologisk produksjon.

Midler som øker aerob stabilitet:

Dette er midler som gjør at surfôret holder seg stabilt etter åpning. I flere av de nevnte midlene er det også en del propionsyre som er med på å stabilisere fôret etter åpning og man unngår dermed varmgang og mugg. Fullfôrblandinger og mais trenger ofte ekstra tilsetning.

GrasAAT korn – brukes i f.eks. mais og fullfôr for å unngå mugg og varmgang. Dosering: 3l/tonn.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.