Beising av settepoteter før lysgroing

29.01.2018 (Oppdatert: 01.02.2018) , Sigbjørn Leidal

Svartskurv er en alvorlig skadegjører i potetproduksjonen. I alvorlige tilfeller er det en nærmest total ødeleggelse av kvaliteten under enkeltris.

Foto: NLR Viken

Selv om jordsmitte kan bety en del er det smitte fra settepotetene som er den viktigste smittekilden. Settepoteter som skal lysgro bør beises mot svartskurv før lysgroing når det blir påvist smitte på knollene. Bildet viser en knoll med kraftig smitte. Det er de svarte flekkene (sklerotiene) som har gitt navn til soppen.

 

Det mest aktuelle middelet ved beising er Monceren, som pulver eller væske. Maxim kan også brukes, og har tilleggseffekt mot andre sopper som f.eks. sølvskurv. Prestige er også aktuelt, da får man i tillegg til soppmiddelet i Monceren med et skadedyrmiddel som virker mot sikader etc. I tidligpotetdyrkinga er det selve svartskurveffekten som er viktigst, derfor er Monceren alene et fullverdig alternativ.

 

Ved våtbeising skal doseringa være 600 ml Monceren pr tonn settepotet. I praksis må gjerne middelet tynnes ut noe med vann, men det er en fordel om ikke knollene blir alt for våte. Det er viktig å få tørket knollene godt etter beising. Det er viktig å huske at ingen av midlene virker mot bakterier, derfor vil beisinga kunne øke problemet med bakterieråter som foma, fusarium og stengelråte. Er det betydelig problem med disse råtene i settepotetene er ikke materialet egnet til beising, og sannsynligvis ikke egnet som settemateriale heller. Et praktisk tips er at potetene bør varmes godt opp før sortering og beising. I tillegg til at de tåler mer håndtering vil de også tørke raskere opp etter beising. Ved tørrbeising er det viktig å få tilstrekkelig fordeling av middelet på knollene. Dosering skal være 2 kg pr tonn settepotet. En vellykket beising beskytter groene i lysgroingsperioden og sikrer en rask spiring av friske planter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.