Lokale

Økonomi i ammekuproduksjonen

02.04.2019

Gjennom vinteren har vi hatt fire kurskveldar om økonomi i ammekuproduksjonen. Her er nokon stikkord frå desse kveldane – faktorar som er med å påverke økonomien.

Les mer ›

Økonomisk gevinst av klimatiltak?

25.03.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Siden 1990 har jordbruket redusert utslippet av klimagasser med rundt 5%. Framgangsmåten var å forbedre blant annet avling, ytelse og gjødsling.

Les mer ›

Gjødslingsplanen - verktøy for økte avlinger og god praksis

01.02.2019 (Oppdatert: 01.02.2019)

Gjødslingsplanen er det viktigste verktøyet bonden har for å kunne planlegge optimal utnyttelse av arealene.

Les mer ›

Økonomisk grovfordyrking

01.02.2019 (Oppdatert: 01.02.2019)

Grovfôr er den viktigaste innsatsfaktor i landbruket i Agder – då bør vi dyrke det så rimeleg som råd!

Les mer ›

Økonomisk rådgivning

22.03.2018

Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger.

Les mer ›

Ta det riktige valget

23.03.2018

Vi har tilbud innen økonomi. Ved større endringer i driften er det viktig med godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Les mer ›

Økonomien i saueholdet

23.03.2018

Vårens vakreste eventyr, sauelemminga, har allerede startet lengst sør på Agder, mens innlandsbonden må vente noen dager - til vårsola tar tak i snømengdene. At våren er i komminga er rimelig sikkert.

Les mer ›

Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

22.03.2018 (Oppdatert: 22.03.2018)

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.

Les mer ›

Oppfølging av driftsplaner på husdyrbruk

12.02.2018 (Oppdatert: 12.02.2018)

Målet med prosjektet var å synliggjøre for utbyggere i landbruket verdien av å oppdatere og bruke driftsplanen som et aktivt styringsverktøy.

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Store variasjoner i næringsinnhold i husdyrgjødsel

16.03.2017

Næringsinnhold i husdyrgjødsel har endret seg på grunn av endret drift over tid. Løsdrift, høyere ytelse, endrede fôrrasjoner og lagring i utekummer påvirker dette.

Les mer ›

Jordbruksavtalen 2016-2017

23.08.2016 (Oppdatert: 23.08.2016)

Det ble også i år inngått jordbruksavtale mellom staten og en av fagorganisasjonene i landbruket som gir en ferdig framforhandla avtale.

Les mer ›

Nytt rådgivingsverktøy for beregning av mekaniserings-og totale grovfôrkostnader

01.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nytt totalkalkyleverktøy for grovfôrproduksjon er klart 1.november og innen nyttår skal 30 rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og Tine fra hele landet kurses for å kunne tilby rådgiving lokalt.

Les mer ›

Sorter og dyrkingssystem i økologisk jordbærdyrking

15.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utviklingsprosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” er nettopp avsluttet. Det er utført 17 forsøk på Sørlandet i løpet av seks år i to fulle omløp i årene 2007 – 2012.

Les mer ›

Bedre bunnlinje

11.10.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Rådgivingstilbud mekaniserings- og økonomiprogrammer

13.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruksrådgiving Agder har utviklet flere beregningsprogrammer innen mekaniseringsøkonomi og produksjonsøkonomi.

Les mer ›

Slåmaskin for breispredning med og uten stengelknekker

13.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at bredpredt gras med stengelknekker tørket mye raskere og ga bedre gjæringskvalitet og lavere total fôrkostnad enn graset som ble lagt i smal streng, selv når kostnader med rive og raking medregnes. En videreføring av forsøket i 2011 under nesten identiske forhold, viste at bredspredning uten stengelknekker ikke førte til raskere tørking og ga dessuten høgere fôrkostnad enn strenglagt gras. For å kunne utnytte muligheten som ligger i bredspredningsmetoden til raskere tørking og billigere fôr, mener vi at slåmaskinene må ha stengelknekker også ved bredspredning.

Les mer ›

Tåkesprøyte eller bomsprøyte til bringebær?

13.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruksrådgivingene i Sogn og Fjordane, Viken og Agder har felles ansvar og prøvinger i prosjektet ”Optimal sprøyteteknikk i bringebær 2010 – 2012”.

Les mer ›

Økonomi i Bringebærdyrkninga

05.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

God avling, god oppgjørspris, kontroll på investeringer og kostnader er svært avgjørende for å kunne oppnå god økonomi og tilfredsstillende vederlag for eget arbeid.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.