Lokale

Tid for å sjekke gjødslingplanen

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Les mer ›

Høyensilaje til hest

Vi i NLR Agder har fått innvilget penger til å gjennomføre et treårig prosjekt som omhandler høyensilasje til hest.

Les mer ›