Lokale

Investeringer i ammekuproduksjon

16.05.2018

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Les mer ›

Tiltak for raskere snøsmelting i år

06.04.2018

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting.

Les mer ›

Meir presis agronomi

22.03.2018

NLR skal vere best i landet på rådgjeving i presisjonslandbruk. Vi skal gi nøytrale råd om kva som er best for deg, samtidig som vi har god kontakt med maskinbransjen.

Les mer ›

Mineralgjødseltyper og priser

16.03.2017

Prisen på gjødsel er stort sett høyere enn på samme tid i fjor. Fullgjødsel og N-gjødsel er blitt 200-250 kr dyrere. Organiske gjødseltyper har en mindre prisøkning.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2018

16.03.2017

I fjor kom den nye kalktypen silisiumkalk på markedet. Generelt er det viktig å kalke.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

22.03.2018

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla i vår, for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Stor interesse for juletre på Agder

23.03.2018

12 nye juletreprodusenter er klare for å plante til våren. Fjelledelgran er aktuelt for mange.

Les mer ›

Drenering

16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Snart tid for gjødslingsplan

10.10.2016 (Oppdatert: 13.10.2017)

Gjødslingsplanen skal være et viktig arbeidsredskap for den enkelte bonde i tillegg til at planen skal tilfredsstille myndighetens krav.

Les mer ›

Ambisjonene er å øke ammekutallet med 1000 mordyr

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Storfekjøttforbruket i Norge øker, og underskuddet importeres både fra Europa og Afrika. 22% av storfekjøttet som ble solgt i Norge i 2016 var importkjøtt!

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Store variasjoner i næringsinnhold i husdyrgjødsel

16.03.2017

Næringsinnhold i husdyrgjødsel har endret seg på grunn av endret drift over tid. Løsdrift, høyere ytelse, endrede fôrrasjoner og lagring i utekummer påvirker dette.

Les mer ›

Drenering

12.04.2016

Grøfting av hele arealet på nytt er en kostbar løsning. Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter.

Les mer ›

Husdyrgjødsel

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Oversikter

Les mer ›

Kalking - fakta

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kalking

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2011

23.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Svært varm april, normal mai, juni litt over normalen, juli godt over normalen, august noe over normalen og varm september og oktober.

Les mer ›

Bedre bunnlinje

11.10.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Fotråte - et velferdsproblem

28.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fotråte er en svært smittsom infeksjon i klauvene som rammer sau, geit og storfe. Husdyr i et varmt, fuktig miljø er mest utsatt. Sjukdommen er meldepliktig og medfører offentlige restriksjoner.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.