Lokale

Bonden svimte av og dyr døde

Dette var i forbindelse med utkjøring av husdyrgjødsel på Agder i fjor. Den erfarne bonden fikk heldigvis nok frisk luft raskt nok til å våkne opp igjen. 7 okser døde hos han.

Les mer ›

En ulykke i landbruket er en for mye

Med stress, lange arbeidsdager, stort arbeidspress i en travel tid blir forsiktighetsregler ofte glemt. Da er det størst sannsynlighet for at ulykker inntreffer.

Les mer ›