Lokale

Kløver og kalium

Det er ingen utslag i avling for kaliumgjødsling i gjenleggsåret, og heller ikke forskjell når det gjelder rødkløversorter.

Les mer ›

Organisk handelsgjødsel

Marihønegjødsel kommer best ut avlingsmessig av de organiske handelsgjødselslagene. Helgjødsel 18-1-10 gir den rimeligste meravlingen, men Marihøne Pluss 8-4-5 er ikke mye dyrere.

Les mer ›

Spredemetoder og gjødselvirkning

Storskalaforsøket i økologisk kløvereng med ulike spredemetoder og gjødselmengder ga ikke noe entydig resultat, men registreringene viser at nedlegging og stripespredning gir bedre avling enn fanespredning.

Les mer ›

Gjødsling i økologiske gulrøtter

Et ujevnt felt gjør resultatene usikre, men det ser ut til at desto større gjødselmengde, jo mer avling og større rot.

Les mer ›