Lokale

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Tips ved bygningsplanlegging

To svært enkle, men akk så vanskelige spørsmål dukker opp stort sett hver gang en ny kunde ringer. «Hvor stort må bygget være?», og «Hvor mye koster det?

Les mer ›

Gårdsreportasje hos Tellef Birkeland

Møglestu Gård ligger i Lillesand kommune. Tellef har drevet gården siden 1992. Det er ca 100 daa dyrka jord på gården. I tillegg leier Tellef 200 daa i nærområdet.

Les mer ›

Grønt lys for Eteliggebåsen som ny oppstallingsløsning for ungdyr?

Norsk Landbruksrådgiving Agder har i disse dager avsluttet et prosjekt med å undersøke den nye bås- og oppstallingsløsningen som er planlagt/utviklet og tatt i bruk av en håndfull husdyrbrukere i Vest Agder.

Les mer ›