Lokale

Plantevernplan 2017

Plantevernplan for grønnsaker og frøavl er utarbeidet av rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Andre års raigrasfrøeng

Soppsprøyting om høsten er positivt i andre engår, dersom det er langvarig snødekke. Sein høstgjødsling er positivt i år med påfølgende forsommertørke. Det er små utslag for avpussing 25. september.

Les mer ›

Dyrkningsveiledinger

Dyrkningsveiledingeren er på nytt revidert av Bioforsk

Les mer ›

Frønytt 2-2014

Her kommer en ny utgave av Frønytt, med disse overskriftene: • Hvor dårlig kan enga være før vi gir den opp? • Tidlig vårbehandling i frøenga • Gjødsling i frøeng

Les mer ›

Ugras og vektregulering i timoteifrøeng

Cleave og Starane XL er skånsomt mot grasarter og virker bra mot to-frøblada ugras, bl.a. balderbrå. De gir samme avling.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Kurs i frødyrkning

Alle plansjer fra frødyrkningskurs på Landvik 3. og 10. april. 2013

Les mer ›

Forsøksmelding 2010 - Korn og frø

Resultater fra forsøkene 2010

Les mer ›

Forsøksmelding 2010

Presentasjon av forsøkene på Agder i 2010

Les mer ›