Lokale

Plantetetthet for remonterende jordbær i veksthus

Seks planter per meter sekk ga høyest total salgsavling og størst bær.

Les mer ›

Bærkvalitet i jordbær

Ulike sorter, plantesystem, gjødsling og modningsgrader ble prøvd ut.

Les mer ›

Plantesystem for remonterende økojordbær i tunnel

Første bærår, på dette økologiske feltet, har på alle plantesystem gitt svært gode salgsavlinger av store, flotte bær, lite frasorterte små, lite råtne samt høy omsetning.

Les mer ›

Tidligdriving av remonterende jordbær i tunnel

Tidligdriving med ett lag fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring gav noe økt salgsavling sammenlignet med udekket friland i første av-lingsperiode i første bærår.

Les mer ›

Plantetider i remonterende jordbær i tunnel

Etter ulike plantetidspunkt i 2012 sjekket vi effekt i første bærår 2013 i sorten Rondo.

Les mer ›

Rondo gir jordbær halve året

På Agder kan man spise nyplukka, velsmakende jordbær i oktober! Den norske remonterende sorten Rondo er en suksess hos prøvedyrker Brit Mjåland i Marnardal.

Les mer ›

Tidligdriving og dekking i økologisk jordbærdyrking

Polka ogSonata tålte begge tidligdriving godt.

Les mer ›

Sorter og dyrkingssystem i økologisk jordbærdyrking

Utviklingsprosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” er nettopp avsluttet. Det er utført 17 forsøk på Sørlandet i løpet av seks år i to fulle omløp i årene 2007 – 2012.

Les mer ›

Sorter og dyrkingssystem i økologisk jordbærdyrking

Utviklingsprosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” er nettopp avsluttet. Det er utført 17 forsøk på Sørlandet i løpet av seks år i to fulle omløp i årene 2007 – 2012.

Les mer ›

Tidligdriving jordbærsorter, konvensjonelt

I andre bærår 2011 ble sortene Honeoye, Sonata og Frida tidligdrevet med ett lag fiberduk på mattekulturfelt. Det var små, smale åpne rader i feltet.

Les mer ›

Fiberduk og insektduk i økologisk jordbær

Fiberduk har som forventet gitt tidligere avling og noe redusert bærstørrelse.

Les mer ›

Finalsan som svimiddel mot ugras i jordbær

Finalsan er et svimiddel med den organiske syren pelargonsyre og ble prøvd mellom plastrekkene i økologiske jordbær på friland og i tunnel.

Les mer ›

Gjødsling til økologiske jordbær på friland

Det foreligger resultater fra første bærår, 2011, etter gjødsling i Polka og Florence med Marihønegjødsel om høsten i planteåret og våren første bærår. Høstgjødsling i planteåret var ikke lønnsomt.

Les mer ›

Dyrkingssystem og sorter i økojordbær

Det prøves 24 dyrkingskombinasjoner av fire sorter på tre dyrkingssystem i tunnel og på friland i økologisk drift.

Les mer ›

Tidligdriving av Polka og Sonata økojordbær

Polka og Sonata hadde forskjellig tidligdriving våren i første bærår, 2011. Uti blomstring ble det satt på tunnelplast på hele feltet.

Les mer ›

Resultater fra prøvinger i økologisk jordbærdyrking

Landbruksrådgiving Agder har ansvar for kunnskapsutviklingen i det store utviklingsprosjektet ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær”. Prosjektet går fra 2007–2012.

Les mer ›

Tiltak mot frost i blomstring i jordbær

Dyrking av jordbær – særlig tidligjordbær på friland uten planlagte og gode tiltak mot frost i blomstring er absolutt ikke tilrådelig.

Les mer ›

Økologisk jordbærdyrking

Landbruksrådgiving Agder har ansvar for kunnskapsutviklingen i prosjektet ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær”. Prosjektet går 2007 – 2012.

Les mer ›

Økonomi i jordbærdyrkinga

God avling og oppgjørspris er svært avgjørende for å få tilfredsstillende vederlag for eget arbeid.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side