Lokale

Langskuddbringebær i substrat

21.08.2018

Produksjonsklare langskudd av bringebær som pottes inn om våren, gir god avling samme sesong. Dette er en ny og lønnsom dyrkingsmetode med faglige utfordringer.

Les mer ›

Ribes til dessert

22.08.2018

I Reddal er det flere unge i landbruket, og Aanon Midstue er en av dem som satser friskt på ribes, fortrinnsvis rips og stikkelsbær.

Les mer ›

Viktige nyheter for bær og frukt

22.03.2018

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern, planting av jordbær, frostsikring i blomstring i moreller og tiltak mot bakteriekreft i moreller.

Les mer ›

Ulik bladgjødsling i hageblåbær på friland

27.02.2018 (Oppdatert: 27.02.2018)

Etter ett års prøvinger viser resultatene økt salgsavling ved tilførsel av organisk gjødsel og bladgjødsel hos sortene Bluecrop og Spartan. Toro gav ingen avlingsmessig respons på slik behandling.

Les mer ›

Nyheter om plantevern i bær og frukt

16.03.2017

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.

Les mer ›

Viktige tips før årets bær- og fruktsesong

16.03.2017

Sprøyteutstyret må sjekkes før ny sesong og sprøyta må brukes og innstilles riktig for å sikre god sprøytekvalitet. Og før planting må jorda være fri for nematoder og vanskelige ugras.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hageblåbær?

04.04.2016

I forskingsprosjektet «Økt norsk produksjon av hageblåbær» 2015 – 2018 arbeider vi med å få til sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av hageblåbær.

Les mer ›

Ulik mengde nedbøyd topp i bringebær i tunnel

19.05.2015

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

Les mer ›

Ulik bestand og gjødsling i bringebær på friland

19.05.2015

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling.

Les mer ›

Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i jordbær

19.05.2015 (Oppdatert: 06.11.2015)

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander.

Les mer ›

Plantesystem og plantetthet for remonterende økologiske jordbær i plasttunnel

19.05.2015

Både i første og andre bærår har alle plantesystem gitt høye salgsavlinger av store flotte bær, høy andel salgsavling, lite frasortert, samt høy omsetning.

Les mer ›

N-gjødsling og soppsprøyting til hageblåbær

19.05.2015

Frilandsfeltet gav meget høy salgsavling i alle ledd, og Toro med middels nitrogengjødsling og soppsprøyting gav hele 1941 kg salgsvare/daa.

Les mer ›

N-gjødsling til hageblåbær på friland og i tunnel

19.05.2015

Friland ga høyere prosentandel busker med bær enn begge tunnelsystemer. Det var klar tendens til størst salgsavling i kg/busk og i kg/daa ved mellomste N-nivå.

Les mer ›

Manuell og maskinell høsting og sortering av hageblåbær

19.05.2015

Høstevogna «Easy Harvester» og maskinelt sorteringsanlegg med automatvekt ble prøvd ut på to sorter, for å se om det ville gi vesentlige besparelser under høsting, sortering og pakking, samt se på hvordan bærkvaliteten ville bli. Etter første prøveår kommer manuell høsting, sortering og pakking best ut.

Les mer ›

Fakta om bær

18.05.2015

Fakta om jordbær og bringebær.

Les mer ›

Bærkvalitet og avling ved ulike plantesystem og modningsgrader av Korona og Sonata jordbær

18.05.2015 (Oppdatert: 06.11.2015)

Sonata dyrket på dobbeltrad har gitt høyest salgsavling, størst bær og best nettoøkonomi. Korona har best totalresultater på enkelttrad.

Les mer ›

Movento mot kirsebærflue i søtkisebær

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Et enkelt pilotforsøk viser at Movento har effekt mot kirsbærflue. Men det må flere og større forsøk til for at middelet kan godkjennes for bruk mot kirsebærflue.

Les mer ›

Dekking av høstbringebærsorten Joan J i tunell

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dekking med dobbel fiberduk noen uker på våren før tunnelplasten ble satt på har gitt raskest vekststart om våren, størst plantehøyde og betydelig høyere salgsavling enn andre dekkinger og udekket friland.

Les mer ›

Ulik bestand og topping i bringebær i tunnel

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tettest bestand med nedbøyd topp gir størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær enn nedbøyd topp.

Les mer ›

Fiberduk til tidligdriving av bringebær i tunnel

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dekking med fiberduk hadde ikke effekt verken på tidlighet, salgsavling eller bærstørrelse og er derfor ikke lønnsomt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.