Lokale

Viktige nyheter for bær og frukt

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern, planting av jordbær, frostsikring i blomstring i moreller og tiltak mot bakteriekreft i moreller.

Les mer ›

Ulik bladgjødsling i hageblåbær på friland

Etter ett års prøvinger viser resultatene økt salgsavling ved tilførsel av organisk gjødsel og bladgjødsel hos sortene Bluecrop og Spartan. Toro gav ingen avlingsmessig respons på slik behandling.

Les mer ›

Nyheter om plantevern i bær og frukt

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.

Les mer ›

Viktige tips før årets bær- og fruktsesong

Sprøyteutstyret må sjekkes før ny sesong og sprøyta må brukes og innstilles riktig for å sikre god sprøytekvalitet. Og før planting må jorda være fri for nematoder og vanskelige ugras.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hageblåbær?

I forskingsprosjektet «Økt norsk produksjon av hageblåbær» 2015 – 2018 arbeider vi med å få til sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av hageblåbær.

Les mer ›

Ulik mengde nedbøyd topp i bringebær i tunnel

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

Les mer ›

Ulik bestand og gjødsling i bringebær på friland

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling.

Les mer ›

Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i jordbær

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander.

Les mer ›

Sprøyteteknikk i moreller i tunnel

I omfattende testkjøringer med tåkesprøyte og sprøyterifle for å optimalisere bladgjødsling og sprøyting mot sopp og skadedyr, er det funnet viktige sammenhenger mellom sprøytekvalitet for ulike dyser, trykk, fremdriftsthastighet og innstillinger.

Les mer ›

Plantesystem og plantetthet for remonterende økologiske jordbær i plasttunnel

Både i første og andre bærår har alle plantesystem gitt høye salgsavlinger av store flotte bær, høy andel salgsavling, lite frasortert, samt høy omsetning.

Les mer ›

N-gjødsling og soppsprøyting til hageblåbær

Frilandsfeltet gav meget høy salgsavling i alle ledd, og Toro med middels nitrogengjødsling og soppsprøyting gav hele 1941 kg salgsvare/daa.

Les mer ›

N-gjødsling til hageblåbær på friland og i tunnel

Friland ga høyere prosentandel busker med bær enn begge tunnelsystemer. Det var klar tendens til størst salgsavling i kg/busk og i kg/daa ved mellomste N-nivå.

Les mer ›

Manuell og maskinell høsting og sortering av hageblåbær

Høstevogna «Easy Harvester» og maskinelt sorteringsanlegg med automatvekt ble prøvd ut på to sorter, for å se om det ville gi vesentlige besparelser under høsting, sortering og pakking, samt se på hvordan bærkvaliteten ville bli. Etter første prøveår kommer manuell høsting, sortering og pakking best ut.

Les mer ›

Humler til pollinering i søtkirsebær

Kan pollinering med norske humler gi økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke? Et treårig prosjekt ser på forskjellene på pollinering med honningbier kontra norske humler.

Les mer ›

Frostvanning på plasttunnel i moreller

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.

Les mer ›

Fakta om bær

Fakta om jordbær og bringebær.

Les mer ›

Bærkvalitet og avling ved ulike plantesystem og modningsgrader av Korona og Sonata jordbær

Sonata dyrket på dobbeltrad har gitt høyest salgsavling, størst bær og best nettoøkonomi. Korona har best totalresultater på enkelttrad.

Les mer ›

Frostvanning på plasttunnel i moreller

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.

Les mer ›

Movento mot kirsebærflue i søtkisebær

Et enkelt pilotforsøk viser at Movento har effekt mot kirsbærflue. Men det må flere og større forsøk til for at middelet kan godkjennes for bruk mot kirsebærflue.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side