Lokale

Frønytt 2-2014

Her kommer en ny utgave av Frønytt, med disse overskriftene: • Hvor dårlig kan enga være før vi gir den opp? • Tidlig vårbehandling i frøenga • Gjødsling i frøeng

Les mer ›

Fangvekster

Oljereddik var best, mens vanlig høstraps var en god nummer to. Legesteinkløver og Sikori kan ikke anbefales som fangvekst hos oss.

Les mer ›