Lokale

Gjødsling i rødbeter

Det ble gjennomført to forsøk, et i Agder og et i Sørøst. Dette er det andre året vi har gjøds-lingsforsøk i rødbeter.

Les mer ›

Nitrogen i ulike grønnsaker

Generelt blir mye plantetilgjengelig nitrogen frigjort når det blir høye temperaturer, etterfulgt av lavere nitrogenverdier. Store nedbørsmengder vasker ut mindre nedbør en tidligere antatt.

Les mer ›

Fosforgjødsling til isbergsalat

Anbefalte mengder fosfor bør reduseres til 1,5 kg per dekar på jord med høyt fosforinnhold ved sommer- og høstdyrking.

Les mer ›

Gjødsling i økologiske gulrøtter

Et ujevnt felt gjør resultatene usikre, men det ser ut til at desto større gjødselmengde, jo mer avling og større rot.

Les mer ›

Fosfor

Fosfor er både en nødvendig ressurs og kan skape miljøproblemer

Les mer ›