Lokale

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark.

Les mer ›

Registrering av skadedyr

Det har blitt gjennomført registrering av voksne gulrotfluer på gule limfeller. Kålflueegg er fanget i sandfeller.

Les mer ›

Ugrasmiddel i hodekål og blomkål

Sprøyting rett etter planting med Centium gir god ugrasvirkning. Blan-ding av Boxer forbedret ikke virkningen. Sprøyting rett etter planting går ut over tidligheten.

Les mer ›

Soppbehandling i isbergsalat

Ved fuktige forhold har man effekt av å sprøyte med Signum mot gråskimmel og ulike bunnråter. En tidlig sprøyting gir best effekt.

Les mer ›

Registrering av skadedyr

I år kom første generasjon gulrotflue tidlig, i midten av mai, og var på vingene til slutten av juni. 2. generasjon startet i månedsskiftet juli/august, dette er ganske normalt. 2.

Les mer ›

Plantevern i kålrot

Å dyrke kålrot, har alltid passer best for de som trives med utfordringer. Hovedutfordringer, for de fleste, er kålflua. Den har alle som har prøvd å dyrke kålrot, fått stifte bekjentskap med.

Les mer ›

Plantevernplan 2011

Oversikt over kjemiskemidler til de fleste grønnsaksarter

Les mer ›