Lokale

Vedlikehold og lagring av maskiner

13.10.2017

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.

Les mer ›

Gjødsling i rødkål

15.12.2017

Vi har i tidligere år hatt store problemer med bladrand og mener at gjøds-ling er en viktig årsak til bladrand, samens med klima og sort. Vi ønsket å framprovosere bladrand på rødkålen vha.

Les mer ›

Plantevernplan 2017

11.05.2017

Plantevernplan for grønnsaker og frøavl er utarbeidet av rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Gjødsling til industrirødbeter 2014-2016

20.12.2016

Det er gjort svært lite på gjødsling med avlange rødbeter de siste tiårene i Norge. I 2014-2016 har vi fått grøntmidler fra NLR til å se på dette.

Les mer ›

Gjødsling i rødbeter

26.11.2015

Det ble gjennomført to forsøk, et i Agder og et i Sørøst. Dette er det andre året vi har gjøds-lingsforsøk i rødbeter.

Les mer ›

Besøksdag i NLR SørØst

18.11.2015

Astrid Gissinger i NLR Agder besøkte NLR SørØst for å se nærmere hvordan de arbeidet med rådgiving innen for grønnsaker.

Les mer ›

Spiretest Rødbeter

18.05.2015

Den 24. april ble det sådd rødbeterfrø av to ulike sorter innendørs, uten kunstig belysning. Carillion hadde fleste spirte planter, 1,70 planter pr frø, mens Taunus hadde 1,42 planter pr frø.

Les mer ›

Sortsutprøving i fabrikk hodekål

18.05.2015

Utprøving av forskjellige sorter rødkål og hvitkål.

Les mer ›

Registrering av skadedyr

18.05.2015

Det har blitt gjennomført registrering av voksne gulrotfluer på gule limfeller. Kålflueegg er fanget i sandfeller.

Les mer ›

Plante/såtabell

13.05.2015

Plante/såtabell grønsaker

Les mer ›

Gjødsling i frilandsagurk

13.05.2015

Det ble prøvd ut ulike nitrogennivå, kaliumnivå, og kalksalpeter eller fullgjødsel som siste overgjødsling i frilandsagurk.

Les mer ›

Gjødsling i avlange rødbeter

13.05.2015

Det var ingen statistisk sikre forskjeller på totalavling eller de ulike størrelsesorteringene, men det var en tendens til at 19 og 27 kg N ga større avling enn 14 kg N.

Les mer ›

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

07.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark.

Les mer ›

Frønytt 2-2014

14.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her kommer en ny utgave av Frønytt, med disse overskriftene: • Hvor dårlig kan enga være før vi gir den opp? • Tidlig vårbehandling i frøenga • Gjødsling i frøeng

Les mer ›

Nitrogen i ulike grønnsaker

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Generelt blir mye plantetilgjengelig nitrogen frigjort når det blir høye temperaturer, etterfulgt av lavere nitrogenverdier. Store nedbørsmengder vasker ut mindre nedbør en tidligere antatt.

Les mer ›

Fosforgjødsling til isbergsalat

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Anbefalte mengder fosfor bør reduseres til 1,5 kg per dekar på jord med høyt fosforinnhold ved sommer- og høstdyrking.

Les mer ›

Spiretest rødbeter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den 29. april ble det sådd 20 frø av hver sort innendørs, uten kunstig be-lysning. Taunus hadde fleste antall planter spirt pr frø, 1,30 planter, mens Carillion hadde 1,25 planter pr frø.

Les mer ›

Registrering av skadedyr

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har blitt gjennomført registrering av voksne gulrotfluer på gule limfeller. Kålflueegg er fanget i sandfeller.

Les mer ›

Ugrasmiddel i hodekål og blomkål

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sprøyting rett etter planting med Centium gir god ugrasvirkning. Blan-ding av Boxer forbedret ikke virkningen. Sprøyting rett etter planting går ut over tidligheten.

Les mer ›

Hodekålsorter til fabrikk

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utprøving av ulike sorter innen hvit og rødkål

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.